Anunţuri

2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de fiziokinetoerapeut debutant, perioadă nedeterminată – Compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie, în vederea participării la examenul organizat în data de 03.06.2015 – proba scrisă 26.05.2015
Selecţia dosarelor de înscriere până la data de 25.05.2015 pentru ocuparea postului de muncitor IV – electrician, perioadă nedeterminată – Serviciul Tehnic, în vederea participării la examenul organizat în data de 03.06.2015 – proba scrisă 26.05.2015
Selecţia dosarelor de înscriere până la data de 25.05.2015 pentru ocuparea postului de referent debutant, perioadă nedeterminată – Compartiment aprovizionare – transport, în vederea participării la examenul organizat în data de 03.06.2015 – proba scrisă 26.05.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea următoarelor posturi, în vederea participării la examenul organizat în data de 03.06.2015 – proba scrisă 26.05.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de asistent medical (PL), pe perioadă determinată – Secția nefrologie, în vederea participării la examenul organizat în data de 03.06.2015 – proba scrisă 20.05.2015
Concurs 1 pentru ocuparea următoarelor posturi 11.05.2015
Tematica şi bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 11.05.2015
Fişa postului – asistent medical debutant 11.05.2015
Fişa postului – îngrijitoare – Secția clinică A.T.I. 11.05.2015
Concurs 2 pentru ocuparea următoarelor posturi 11.05.2015
Tematica şi bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 11.05.2015
Fişa postului – fiziokinetoerapeut debutant – Compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie 11.05.2015
Fişa postului – asistent medical debutant – Secția clinică pediatrie I și Secția cardiologie 11.05.2015
Fişa postului – asistent medical debutant – Laborator analize medicale 11.05.2015
Fişa postului – asistent medical debutant – Unitatea de primire a urgențelor 11.05.2015
Fişa postului – îngrijitoare – Secția cardiologie 11.05.2015
Fişa postului – brancardier – Unitatea de primire a urgențelor 11.05.2015
Fişa postului – infirmieră debutantă – Secția clinică pediatrie III 11.05.2015
Fişa postului – îngrijitoare –Secția clinică pediatrie IV 11.05.2015
Fişa postului – îngrijitoare – Laborator radiologie și imagistică medicală 11.05.2015
Fişa postului – îngrijitoare – Farmacie 11.05.2015
Fişa postului – îngrijitoare – Sector comun 11.05.2015
Fişa postului – referent debutant – Compartiment aprovizionare, transport 11.05.2015
Fişa postului – muncitor IV –electrician – Serviciul tehnic 11.05.2015
Concurs pentru ocuparea postului de Şef Laborator analize medicale 06.05.2015
Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de Şef Laborator analize medicale 06.05.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de medic, specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală 27.04.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de medic specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Compartimentului de recuperare, medicină fizică și balneologie și a unui post de medic, specialitatea radiologie şi imagistică medicală la Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, publicate în săptămânalul “Viaţa medicală” nr.14 din 13.04.2015 20.04.2015
Concurs pentru ocuparea unui post de medic specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Compartimentului de recuperare, medicină fizică și balneologie și a unui post de medic, specialitatea radiologie şi imagistică medicală la Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, publicat în săptămânalul “Viaţa medicală” 06.04.2015
Rezultate finale pentru ocuparea următoarelor posturi, pe perioadă nedeterminată 30.03.2015
Rezultate finale pentru ocuparea unui post de kinetoterapeut debutant pe perioadă nedeterminată – Compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie 30.03.2015
Rezultate finale pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, pe perioadă nedeterminată – Secția clinică gastroenterologie 30.03.2015
Rezultate finale pentru ocuparea unui post de logoped principal – 0,5 normă, pe perioadă nedeterminată – Ambulator integrat 30.03.2015
Rezultate interviu pentru ocuparea următoarelor posturi, pe perioadă nedeterminată 26.03.2015
Rezultate interviu pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, pe perioadă nedeterminată – Secția clinică gastroenterologie 26.03.2015
Rezultate interviu pentru ocuparea unui post de logoped principal – 0,5 normă, pe perioadă nedeterminată – Ambulator integrat 26.03.2015
Rezultate interviu pentru ocuparea unui post de kinetoterapeut debutant, pe perioadă nedeterminată – Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie 26.03.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi 24.03.2015
Rezultat proba scrisă pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant – Secția clinică gastroenterologie 24.03.2015
Rezultat proba scrisă pentru ocuparea unui post de kinetoterapeut debutant – Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie 24.03.2015
Rezultat proba scrisă pentru ocuparea unui post de logoped principal – 0,5 normă, pe perioadă nedeterminată – Ambulator integrat 24.03.2015
Rezultate finale pentru ocuparea postului de arhivar debutant, perioadă nedeterminată – Sector administrativ 23.03.2015
Rezultate finale pentru ocuparea unui post de muncitor III-bucătar, perioadă nedeterminată – Bloc alimentar 23.03.2015
Rezultate interviu pentru ocuparea unui post de muncitor III – bucătar – Bloc Alimentar 19.03.2015
Rezultate interviu pentru ocuparea unui post de arhivar debutant – Birou Administrativ 19.03.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant – Secția clinică gastroenterologie, în vederea participării la examenul organizat în data de 23.03.2015 – proba scrisă 17.03.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 23.03.2015 – proba scrisă 17.03.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de kinetoterapeut debutant pe perioadă nedeterminată – Compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie, în vederea participării la examenul organizat în data de 23.03.2015 – proba scrisă 17.03.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de logoped principal – 0,5 normă, pe perioadă nedeterminată – Ambulator integrat, în vederea participării la examenul organizat în data de 23.03.2015 – proba scrisă 17.03.2015
Rezultat proba scrisă pentru ocuparea unui post de arhivar debutant – Birou Administrativ 16.03.2015
Rezultat proba scrisă pentru ocuparea unui post de muncitor III – bucătar – Bloc Alimentar 16.03.2015
Rezultate finale pentru ocuparea postului de economist IA, perioadă determinată – Serviciul financiar contabilitate 09.03.2015
Selecţia dosarelor pentru ocuparea unui post de arhivar debutant, perioadă nedeterminată – Sector administrativ, în vederea participării la examenul organizat în data de 16.03.2015 – proba scrisă 06.03.2015
Selecţia dosarelor pentru ocuparea unui post de muncitor III-bucătar, perioadă nedeterminată – Bloc alimentar, în vederea participării la examenul organizat în data de 16.03.2015 – proba scrisă 06.03.2015
Punctaj probă interviu pentru ocuparea unui post de economist IA, perioadă determinată – Serviciul Financiar-Contabilitate 05.03.2015
Rezultat proba scrisă pentru ocuparea postului de economist IA, perioadă determinată – Serviciul financiar contabilitate 02.03.2015
Rezultat final la examenul pentru promovarea din funcția de referent II, în cadrul Biroului de achiziții publice, pe funcția de referent I 27.02.2015
Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 27.02.2015
Tematica şi bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 27.02.2015
Fişa postului – 0,5 post logoped principal debutant – Ambulator integrat 27.02.2015
Fişa postului – kinetoterapeut debutant – Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie 27.02.2015
Fişa postului – asistent medical debutant cu studii postliceale în specialitate 27.02.2015
Fişa postului – asistent medical debutant cu studii postliceale în specialitate – Farmacie 27.02.2015
Fişa postului – asistent medical principal cu studii postliceale în specialitate – Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie 27.02.2015
Fişa postului – asistent medical principal cu studii postliceale în specialitate – Laborator analize medicale 27.02.2015
Fişa postului – registrator medical debutant – Secția clinică gastroenterologie 27.02.2015
Fişa postului – infirmieră debutantă – Secțiile clinice chirurgie pediatrică I, II și recuperare pediatrică 27.02.2015
Anunţ important – concursul pentru ocuparea postului de medic specialitatea radiologie și imagistică medicală nu se va mai susține 25.02.2015
Anunţ de modificare a datei de concurs pentru ocuparea postului de medic specialitatea radiologie și imagistică medicală 20.02.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de economist IA, perioadă determinată – Serviciul Financiar-Contabilitate 20.02.2015
Concurs pentru ocuparea unui post de arhivar debutant – Birou Administrativ și a unui post de muncitor III – bucătar – Bloc Alimentar 19.02.2015
Tematica şi bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 19.02.2015
Fişa postului – arhivar – Birou Administrativ 19.02.2015
Fişa postului – muncitor III bucătar – Bloc Alimentar 19.02.2015
Concurs pentru ocuparea unui post de economist IA, perioadă determinată – Serviciul Financiar-Contabilitate 11.02.2015
Tematica şi bibliografia de concurs pentru ocuparea unui post de economist IA, perioadă determinată – Serviciul Financiar-Contabilitate 11.02.2015
Fișa postului – economist IA– Serviciul Financiar-Contabilitate 11.02.2015
Rezultate finale pentru ocuparea postului de inginer IA – Serviciul Tehnic 10.02.2015
Rezultate finale pentru ocuparea posturilor de economist debutant – Serviciul Financiar-Contabilitate și referent debutant (S)– Structura de management al calității serviciilor medicale 10.02.2015
Rezultate finale pentru ocuparea postului de îngrijitoare, perioadă nedeterminată – Secția clinică ATI 10.02.2015
Rezultate finale pentru ocuparea a 2 posturi de spălătoreasă – Spălătorie și a postului de muncitor III – bucătar – Bloc Alimentar 10.02.2015
Rezultate finale pentru ocuparea postului de muncitor I – lăcătuș mecanic cu jumătate de normă, perioadă determinată 10.02.2015
Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din unitate (medici) 06.02.2015
Punctaj probă interviu pentru ocuparea postului de inginer IA, perioadă nedeterminată – Serviciul tehnic 06.02.2015
Punctaj probă interviu pentru ocuparea posturilor de economist debutant, perioadă nedeterminată – Serviciul financiar contabilitate și referent debutant (S) perioadă nedeterminată – Structura de management al calității serviciilor medicale 06.02.2015
Punctaj probă interviu pentru ocuparea postului de îngrijitoare, perioadă nedeterminată – Secția clinică ATI 06.02.2015
Punctaj probă interviu pentru ocuparea posturilor de spălătoreasă, perioadă nedeterminată – Spălătorie, și muncitor III bucătar, perioadă nedeterminată – Bloc alimentar 06.02.2015
Lista persoanelor fizice și juridice care pot participa la licitația publică cu strigare pentru închirirea unui teren în suprafață de 100mp 03.02.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de economist debutant, perioadă nedeterminată – Serviciul financiar contabilitate 02.02.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de inginer IA, pe perioadă nedeterminată – Serviciul Tehnic 02.02.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de muncitor I – 1/2 normă– lăcătuș mecanic, pe perioadă determinată – Serviciul Tehnic 02.02.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea posturilor de spălătoreasă și muncitor III- bucătar, pe perioadă nedeterminată – Spălătorie și Bloc alimentar 02.02.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de îngrijitoare, pe perioadă determinată – Secția clinică A.T.I. 02.02.2015
Selectia dosarelor pentru ocuparea urmatoarelor posturi : spalatoreasa si muncitor III – bucatar 23.01.2015
Selectia dosarelor pentru ocuparea postului de inginer IA 23.01.2015
Selectia dosarelor pentru ocuparea urmatoarelor posturi : economist debutant si referent debutant 23.01.2015
Selectia dosarelor pentru ocuparea postului de muncitor I – lacatus mecanic 16.01.2015
Selectia dosarelor pentru ocuparea posturilor de asistent medical principal (M) si ingrijitoare. 16.01.2015
Licitatie publica cu strigare – pentru inchirirea unui teren in suprafata de 100mp 15.01.2015
Rezultate finale pentru ocuparea postului de economist debutant, perioadă nedeterminată – Structura de management al calității serviciilor medicale 12.01.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de economist debutant, perioadă nedeterminată – Structura de management al calității serviciilor medicale 07.01.2015
Concurs 1 pentru ocuparea următoarelor posturi 07.01.2015
Tematica şi bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 07.01.2015
Fişa postului – asistent medical debutant – Laborator Analize Medicale 07.01.2015
Fişa postului – referent debutant – Structura de management al calităţii serviciilor medicale 07.01.2015
Fişa postului – economist debutant – Serviciul financiar contabilitate 07.01.2015
Fişa postului – inginer IA – Serviciul Tehnic 07.01.2015
2014
Rezultate finale pentru ocuparea următoarelor posturi. 19.12.2014
Rezultate finale pentru ocuparea următoarelor posturi. 19.12.2014
Anunţ de ANULARE a licitației publice cu strigare din data de 15.12.2014 19.12.2014
Rezultate finale pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 18.12.2014
Rezultatul soluționării contestației nr.23434 din 16.12.2014. 18.12.2014
Selecţia dosarelor pentru ocuparea următoarelor posturi de medic, pe perioadă nedeterminată, publicate în săptămânalul “Viaţa medicală” nr.48 din 28.11.2014. 17.12.2014
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de asistent medical cu studii superioare, perioadă determinată – Secția clinică pediatrie I 16.12.2014
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi 16.12.2014
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi 15.12.2014
Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unui teren în suprafață de 75mp, situat în curtea spitalului, pentru desfășurarea activităților de Comerț cu ridicata și amănuntul, cu excepția băuturilor alcoolice și tutun, prețul minim de pornire al chiriei fiind de 690 lei/lună 15.12.2014
Anunţ de modificare a rezultatelor selecției de dosare privind concursul organizat în data de 15.12.2014 pentru postul de brancardier – Unitatea de Primire a Urgențelor) 05.12.2014
Rezultate finale pentru ocuparea unui post de îngrijitoare, perioadă determinată, în cadrul Secţiei ATI. 03.12.2014
Rezultate finale pentru ocuparea unui post de inginer de sistem IA, studii superioare, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului de Informatică şi Statistică medicală. 03.12.2014
Rezultate finale pentru ocuparea postului de muncitor II – electrician, perioadă nedeterminată – Serviciul Tehnic. 28.11.2014
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de muncitor II – electrician, perioadă nedeterminată – Serviciul Tehnic 25.11.2014
Selecţia dosarelor pentru ocuparea unui post de economist debutant, perioadă nedeterminată în cadrul Structurii de management al calităţii serviciilor medicale, în vederea participării la examenul organizat în data de 07.01.2014 – proba scrisă 24.11.2014
Rezultate finale pentru ocuparea postului de psiholog stagiar, perioadă nedeterminată – Secţia clinică oncologie medicală 21.11.2014
Rezultate finale pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 18.11.2014
Rezultate finale pentru ocuparea postului de şofer II, perioadă nedeterminată 14.11.2014
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de psiholog stagiar, perioadă nedeterminată – Secţia clinică oncologie medicală 14.11.2014
Rezultate finale pentru ocuparea postului de asistent medical Pl, perioadă determinată – Secţia clinică gastroenterologie 13.11.2014
Selecţia dosarelor pentru ocuparea postului de asistent medical debutant, perioadă determinată – Secţia clinică Pediatrie I, în vederea participării la examenul organizat în data de 15.12.2014 – proba scrisă 13.11.2014
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi 12.11.2014
Selecţia dosarelor pentru ocuparea următoarelor posturi, în vederea participării la examenul organizat în data de 15.12.2014 – proba scrisă 12.11.2014
Selecţia dosarelor pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din unitate, pe perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 15.12.2014 – proba scrisă 12.11.2014
Rezultate proba scrisă – test grilă pentru postul de asistent medical, Pl, perioadă determinată 10.11.2014
Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 07.11.2014
Concurs pentru ocuparea unui post de economist debutant, perioadă nedeterminată în cadrul Structurii de management al calităţii serviciilor medicale 06.11.2014
Tematica şi bibliografia de concurs pentru ocuparea unui post de economist debutant 06.11.2014
Fişa postului – economist debutant 06.11.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a unui post de economist debutant 06.11.2014
Anunţ – concursul pentru ocuparea postului vacant de medic, specialitatea radiologie şi imagistică medicală în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală, se va desfăşura în data de 02.12.2014, ora 09 la sediul Spitalului Clinic judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi – Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală 06.11.2014
Selecţia dosarelor pentru ocuparea unui post de inginer de sistem IA, studii superioare, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului de Informatică şi Statistică medicală, în vederea participării la examenul organizat în data de 03.12.2014 – proba scrisă 05.11.2014
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere depuse până la data de 31.10.2014 pentru ocuparea postului de îngrijitoare – A.T.I., perioadă determinată în vederea participării la examenul organizat în ziua de 03.12.2014 – proba scrisă 03.11.2014
Selecţia dosarelor de înscriere până la data de 27.10.2014 pentru ocuparea postului de muncitor II – electrician, perioadă nedeterminată – Serviciul Tehnic, în vederea participării la examenul organizat în data de 25.11.2014 – proba scrisă 29.10.2014
Concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical debutant, cu studii superioare în specialitate, perioadă determinată – Secţia clinică pediatrie I 28.10.2014
Tematica si bibliografia de concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical debutant 28.10.2014
Fişa postului – asistent medical debutant, cu studii superioare în specialitate 28.10.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a unui post de asistent medical debutant 28.10.2014
Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 27.10.2014
Tematica si bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 27.10.2014
Fişe posturi 27.10.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a următoarelor posturi 27.10.2014
Rezultate finale concurs pentru ocuparea postului de brancardier – Unitatea de primire a urgentelor 21.10.2014
Selecţia dosarelor pentru ocuparea postului de psiholog stagiar în cadrul Secţiei clinice Oncologie medicală, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 14.11.2014 – proba scrisă 21.10.2014
Selecţia dosarelor pentru ocuparea postului de şofer II, perioadă nedeterminată în vederea participării la examenul organizat în data de 14.11.2014 – proba scrisă 20.10.2014
Concurs pentru ocuparea unui post de inginer de sistem IA, studii superioare, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului de Informatică şi Statistică medicală 20.10.2014
Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea unui post de inginer de sistem IA, studii superioare, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului de Informatică şi Statistică medicală 20.10.2014
Fișa postului – inginer de sistem IA 20.10.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a postului de inginer de sistem IA, studii superioare, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului de Informatică şi Statistică medicală 20.10.2014
Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 17.10.2014
Tematica si bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 17.10.2014
Fişe posturi 17.10.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a următoarelor posturi 17.10.2014
Rezultate proba scrisă – test grilă pentru postul de brancardier, perioadă determinată – Unitatea de Primire a Urgenţelor 15.10.2014
Selecţia dosarelor pentru ocuparea următoarelor posturi, în vederea participării la examenul organizat în data de 12.11.2014 – proba scrisă 14.10.2014
Selecţia dosarelor pentru ocuparea unui post de asistent medical Pl, perioadă determinată – Secţia Clinică Gastroenterologie, în vederea participării la examenul organizat în data de 10.11.2014 – proba scrisă 14.10.2014
Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor II – electrician pe perioadă nedeterminată – Serviciul Tehnic 13.10.2014
Tematica şi bibliografia de concurs pentru ocuparea unui post de muncitor II – electrician 13.10.2014
Fişa postului – muncitor II – electrician 13.10.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a unui post de muncitor II – electrician pe perioadă nedeterminată – Serviciul Tehnic 13.10.2014
Concurs pentru ocuparea postului de psiholog stagiar – perioada nedeterminata 02.10.2014
Tematica si bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de psiholog stagiar 02.10.2014
Fişa postului psiholog stagiar 02.10.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a postului de psiholog stagiar 02.10.2014
Concurs pentru ocuparea postului de sofer II – perioada nedeterminata 02.10.2014
Tematica si bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de sofer II 02.10.2014
Fişa postului sofer II 02.10.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a postului de sofer 02.10.2014
Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 29.09.2014
Tematica si bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 29.09.2014
Fişe posturi 29.09.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a următoarelor posturi 29.09.2014
Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 25.09.2014
Tematica si bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 25.09.2014
Fişa postului – asistent medical Secţia ext. BOLI INFECŢIOASE HIV/SIDA GULLIVER 25.09.2014
Fişa postului – asistent medical Secţia Clinică Pediatrie V 25.09.2014
Fişa postului – asistent medical farmacie 25.09.2014
Fişa postului – asistent medical UNITATE PRIMIRE URGENŢE 25.09.2014
Fişa postului – infirmieră – Bloc Operator 25.09.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a următoarelor posturi 25.09.2014
Rezultate finale concurs pentru ocuparea postului de brancardier – Unitatea de primire a urgenţelor 21.10.2014
Rezultate finale concurs pentru ocuparea postului de brancardier – Unitatea de primire a urgentelor 24.09.2014
Selecţia dosarelor de înscriere până la data de 19.09.2014 pentru ocuparea postului de medic, specialitatea radiologie şi imagistică medicală la Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală, publicat în săptămânalul “Viaţa medicală” nr.36 din 05.09.2014 24.09.2014
Rezulate concurs – proba scrisa , pentru postul de brancardier – Unitatea de Primire a Urgentelor 19.09.2014
Selectia dosarelor pentru ocuparea postului de brancardier – Unitatea de Primire a Urgenţelor 17.09.2014
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere depuse până la data de 20.08.2014 pentru ocuparea postului de brancardier – Unitatea de Primire a Urgenţelor, perioadă determinată, în vederea participării la examenul organizat în data de 19.09.2014 – proba scrisă 22.08.2014
Rezultate finale pentru ocuparea postului de economist 1A, perioadă determinată – Serviciul Financiar-Contabilitate 21.08.2014
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de economist 1A 14.08.2014
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de brancardier – Unitatea de Primire a Urgenţelor 12.08.2014
Concurs pentru ocuparea postului de infirmiera 06.08.2014
Tematica pentru ocuparea postului de infirmiera 06.08.2014
Fisa post – infirmiera 06.08.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a unui post de economist 1A, perioadă determinată 06.08.2014
Concurs pentru ocuparea postului de brancardier – Unitatea de Primire a Urgenţelor 05.08.2014
Tematica pentru ocuparea postului de brancardier – Unitatea de Primire a Urgenţelor 05.08.2014
Fisa post – brancardier UPU 05.08.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a unui post de brancardier UPU 05.08.2014
Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: asistent medical cu studii superioare, infirmiera – Unitatea de Primire a Urgenţelor 28.07.2014
Tematica pentru ocuparea urmatoarelor posturi: asistent medical cu studii superioare, infirmiera – Unitatea de Primire a Urgenţelor 28.07.2014
Fisa post – asistent medical 28.07.2014
Fisa post – infirmiera 28.07.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a unui post de economist 1A, perioadă determinată 28.07.2014
Concurs pentru ocuparea unui post de medic specialitatea medicină de urgenţă, perioadă determinată – Unitatea de Primire a Urgenţelor 22.07.2014
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere depuse până la data de 17.07.2014 pentru ocuparea postului de economist 1A, perioadă determinată – Serviciul Financiar-Contabilitate, în vederea participării la examenul organizat în data de 14.08.2014 – proba scrisă 21.07.2014
Rezultate finale pentru ocuparea postului de îngrijitoare, perioadă determinată – Secţia Clinică recuperare pediatrică 17.07.2014
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere depuse până la data de 14.07.2014 pentru ocuparea postului de brancardier cu studii medii, perioadă determinată – Unitatea de Primire a Urgenţelor, în vederea participării la examenul organizat în data de 12.08.2014 – proba scrisă 15.07.2014
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de îngrijitoare, perioadă determinată – Secţia Clinică recuperare pediatrică 14.07.2014
Concurs pentru ocuparea unui post de economist 1A, perioadă determinată – Serviciul Financiar-Contabilitate 03.07.2014
Tematica pentru ocuparea postului de economist 1A 03.07.2014
Fişa post economist 1A 03.07.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a unui post de economist 1A, perioadă determinată 03.07.2014
Concurs pentru ocuparea unui post de brancardier cu studii medii, perioadă determinată – Unitatea de Primire a Urgenţelor 30.06.2014
Bibliografia pentru ocuparea unui post de brancardier cu studii medii 30.06.2014
Fişa post brancardier 30.06.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a unui post de brancardier 30.06.2014
Concurs pentru ocuparea unui post de registrator medical cu studii medii, vechime 6 luni în specialitate – Secţia Clinică pediatrie IV 30.06.2014
Bibliografia pentru ocuparea postului de registrator medical cu studii medii 30.06.2014
Fisa post registrator medical cu studii medii 30.06.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a unui post de registrator medical 30.06.2014
Rezultate finale pentru ocuparea postului de Şef Secţie Nefrologie 24.06.2014
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere depuse până la data de 13.06.2014 pentru ocuparea postului de îngrijitoare, perioadă determinată – Secţia Clinică recuperare pediatrică, în vederea participării la examenul organizat în data de 14.07.2014 – proba scrisă 17.06.2014
Rezultate finale pentru ocuparea postului de asistent medical cu studii postliceale în specialitate, perioadă nedeterminată – Laborator radiologie şi imagistică medicală 16.06.2014
Rezulat concursului pentru ocuparea posturilor de telefonist si de lacatus mecanic , perioada nedeterminata 03.06.2014
Rezulat concursului pentru ocuparea postului de registrator medical debutant 29.05.2014
Concurs pentru ocuparea postului de economist 1A 28.05.2014
Tematica pentru ocuparea postului de economist 1A 28.05.2014
Fisa post economist 1A 28.05.2014
Concurs pentru ocuparea postului de ingrijitoare 28.05.2014
Tematica pentru ocuparea postului de injgrijitoare 28.05.2014
Fisa post ingrijitoare 28.05.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare posturilor de economist 1A si ingrijitoare, perioadă nedeterminată 28.05.2014
Rezultate concurs – test grila – pentru ocuparea postului de registrator medical debutant 26.05.2014
Rezultatul final pentru ocuparea postului de Director financiar – contabil 22.05.2014
Rezultate finale pentru ocuparea postului de infirmieră – Secţia Clinică Pediatrie II, perioadă determinată 19.05.2014
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere depuse până la data de 14.05.2014 pentru ocuparea postului de asistent medical cu studii postliceale în specialitate, pe perioadă nedeterminată – Laborator radiologie şi imagistică medicală, în vederea participării la examenul organizat în ziua de 16.06.2014 – proba scrisă 19.05.2014
Rezultate finale pentru ocuparea postului de chimist – Laborator analize medicale, perioadă nedeterminată 14.05.2014
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere depuse până la data de 12.05.2014 pentru ocuparea postului de Director financiar – contabil 14.05.2014
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere depuse până la data de 06.05.2014 pentru ocuparea posturilor de muncitor IV telefonist şi muncitor IV lăcătuş mecanic, în vederea participării la examenul organizat în ziua de 03.06.2014 – proba scrisă 12.05.2014
Bibliografie pentru ocuparea posturilor de Şef Secţie Nefrologie şi Şef Secţie Pediatrie Cronici 29.04.2014
Rezultate finale pentru ocuparea postului de îngrijitoare – Secţia Clinică Chirurgie Pediatrică I, perioadă determinată 28.04.2014
Concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical cu studii postliceale în specialitate, pe perioadă nedeterminată – Laborator radiologie şi imagistică medicală 28.04.2014
Tematica şi bibliografia de concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical cu studii postliceale în specialitate, pe perioadă nedeterminată – Laborator radiologie şi imagistică medicală 28.04.2014
Fişa postului – asistent medical – Laborator radiologie şi imagistică medicală 28.04.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a unui post de asistent medical cu studii postliceale în specialitate, perioadă nedeterminată – Laborator radiologie şi imagistică medicală 28.04.2014
Concurs pentru ocuparea funcţiei de Director financiar – contabil 28.04.2014
Bibliografie pentru ocuparea funcţiei de Director financiar – contabil 28.04.2014
Teme-Cadru pentru elaborarea proiectului de specialitate Director financiar – contabil 28.02.2014
Regulamentul intern privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor specifice din comitetul director 28.04.2014
Concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii: Şef Secţie Nefrologie şi Şef Secţie Pediatrie Cronici 25.04.2014
Metodologie concurs – ORDIN Nr. 1406 din 16 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice
25.04.2014
Structura proiectului de management pentru ocuparea următoarelor funcţii: Şef Secţie Nefrologie şi Şef Secţie Pediatrie Cronici 25.04.2014
Rezultate finale pentru ocuparea postului de asistent medical debutant – Secţia clinică pediatrie I 23.04.2014
Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere depuse până la data de 17.04.2014 pentru ocuparea postului de registrator medical debutant –Compartiment registratură-internări, în vederea participării la examenul organizat în ziua de 26.05.2014 – proba scrisă 22.04.2014
Clarificări privind selecţia de oferte “Expert în achiziţii publice” 08.04.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a unui post de infirmiera, perioadă determinată – Secţia Clinică Pediatrie II 07.04.2014
Rezultate proba scrisă concurs 07.04.2014 07.04.2014
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de referent debutant cu studii medii – Secretariat unitate, pe perioadă nedeterminată 03.04.2014
Concurs pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, cu studii medii, perioadă nedeterminată – Compartimentul registratură-internări 03.04.2014
Bibliografia de concurs pentru ocuparea unui post de registrator medical, perioadă nedeterminată – Compartimentul registratură-internări 03.04.2014
Fişa postului – registrator medical debutant 03.04.2014
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a unui post de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Compartimentul registratură-internări 03.04.2014
Rezultate finale pentru ocuparea postului de îngrijitoare, perioadă determinată – Sector Comun 02.04.2014
Selecţie expert în achiziţii publice pentru realizarea procedurilor de achiziţie publică – lucrări de execuţie cu Obiectivul “Reabilitare şi modernizare – Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Maria Iaşi” 02.04.2014
Rezultate proba scrisă concurs asistent social debutant, perioadă nederminată – Unitatea de Primire a Urgenţelor 24.03.2014
Anunţ de MODIFICARE a orei de susţinere a probei scrise din data de 20.03.2014 la concursul organizat în vederea ocupării posturilor de asistent medical debutant, infirmieră debutantă şi brancardier (anunţ concurs nr.2194/03.02.2014) 19.03.2014
Rezultat final concurs pentru ocuparea funcţiei de Director medical 06.03.2014
Concurs pentru ocuparea funcţiei de Director medical 07.02.2014
Bibliografie pentru ocuparea funcţiei de Director medical 07.02.2014
Concurs – Teme-Cadru pentru ocuparea funcţiei de Director medical 07.02.2014
Regulamentul intern privind Metodologia-cadru pentru ocuparea funcţiilor specifice din comitetul director 07.02.2014
2013
Tematica şi bibliografia de concurs pentru ocuparea unui post îngrijitoare – Sector Comun 12.12.2013
Fişa postului – îngrijitoare – Sector Comun 12.12.2013
Hotărârea 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de ocupare a unui post de îngrijitoare – Sector Comun 12.12.2013
Concurs pentru ocuparea unui post de registrator medical – Secţia clinică Pediatrie IV, perioadă determinată 11.12.2013

Acest site a fost optimizat pentru Mozilla Firefox Site realizat și întreținut de serv. Informatică

© 2015 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" - Iași Suffusion theme by Sayontan Sinha


Ultima modificare: 26.05.2015 13:30 PM