Anunţuri (concursuri, licitații, etc.)

2016
Anunț concurs medic – Compartimentul Audit Public Intern 29.04.2016
Anunț examen intern pentru promovarea în grad profesional de registrator medical 27.04.2016
Anunț concurs și tematica pentru următoarele posturi pe perioadă nedeterminată 27.04.2016
Fișa postului – asistent medical debutant – Compartiment Farmacie 27.04.2016
Fișa postului – îngrijitoare – Compartiment Farmacie 27.04.2016
Anunț concurs și tematica pentru următoarele posturi pe perioadă determinată 27.04.2016
Fișa postului – brancardier – Bloc Operator 27.04.2016
Fișa postului – infirmieră – Secția Nefrologie 27.04.2016
Selecția dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea medicina muncii, perioadă nedeterminată – Compartimentul de medicina muncii. Postul a fost publicat în săptămânalul “Viața medicală” nr.14/01.04.2016 25.04.2016
Rezultate finale concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 25.04.2016
Rezultate finale concurs pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Secția clinică Pediatrie IV 25.04.2016
Soluționare contestație proba interviu din data de 20.04.2016 25.04.2016
Rezultate proba interviu pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 21.04.2016
Selecția dosarelor de înscriere pentru ocuparea postului de medic specialist în specialitatea medicina muncii, perioadă nedeterminată – Compartimentul de medicina muncii. Postul a fost publicat în săptămânalul “Viața medicală” nr.14/01.04.2016 18.04.2016
Rezultate proba scrisă la concursul organizat în data de 14.04.2016, pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Secția clinică Pediatrie IV 15.04.2016
Rezultate proba scrisă la concursul organizat în data de 14.04.2016, pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 15.04.2016
Anunț examen intern promovare și tematica pentru următoarele funcții 08.04.2016
Selecția dosarelor pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 14.04.2016 – proba scrisă 06.04.2016
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Secția clinică Pediatrie IV, în vederea participării la examenul organizat în data de 14.04.2016 – proba scrisă 06.04.2016
Anunț si tematica de concurs pentru postul de medic specialist în specialitatea medicina muncii, perioadă nedeterminată – Compartiment de medicina muncii 31.03.2016
Anunț examen intern pentru promovarea în funcția de muncitor II bucătar 30.03.2016
Anunț examen intern pentru promovarea în grad profesional de asistent medical pl. și infirmieră 24.03.2016
Anunț si tematica de concurs pentru postul de analist ajutor I – Serviciul de informatică și statistică medicală, pe perioadă determinată 21.03.2016
Fișa postului – analist ajutor I – Serviciul Informatică și Statistică Medicală 21.03.2016
Anunț concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată 21.03.2016
Fișa postului – asistent medical principal – Secția clinică A.T.I. 21.03.2016
Fișa postului – asistent medical debutant – Laboratorul de analize medicale 21.03.2016
Fișa postului – registrator medical debutant – Secția clinică Pediatrie IV 21.03.2016
Fișa postului – brancardier – Secția clinică A.T.I. 21.03.2016
Fișa postului – infirmieră debutantă – Secția clinică Oncologie medicală 21.03.2016
Fișa postului – îngrijitoare – Laboratorul de analize medicale 21.03.2016
Anunț examen intern promovare și tematica pentru funcția de muncitor bucătar 15.03.2016
Anunț examen intern promovare și tematica pentru următoarele funcții 10.03.2016
Rezultate finale concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 03.03.2016
Rezultate proba interviu pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 01.03.2016
Concurs pentru ocuparea postului de Șef supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale 26.02.2016
Anunț voluntariat 26.02.2016
Model cerere înscriere voluntar 26.02.2016
Rezultate proba scrisă la concursul organizat în data de 24.02.2016, pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 25.02.2016
Rezultate finale concurs pentru ocuparea postului de fizician medical debutant, perioadă nedeterminată – Laborator radiologie și imagistică medicală 19.02.2016
Rezultate proba interviu pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 01.03.2016
Rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de fizician, perioadă nedeterminată – Laborator radiologie și imagistică medicală 17.02.2016
Selecția dosarelor pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 24.02.2016 – proba scrisă 17.02.2016
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de fizician medical debutant, perioadă nedeterminată – Laborator radiologie și imagistică medicală 11.02.2016
Examenul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea pediatrie – Secția clinică pediatrie IV, publicat în săptămânalul “Viața medicală” nr.2/08.01.2016 se va desfășura în data de 02.03.2016 ora 13 la sediul Spitalului Clinic de Urgență “Sf. Maria” Iași 02.02.2016
Selecția dosarelor pentru ocuparea postului de fizician medical debutant, perioadă nedeterminată – Laborator radiologie și imagistică medicală 02.02.2016
Anunț concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată 01.02.2016
Bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, pe perioadă nedeterminată 01.02.2016
Fișa post – spălătoreasă 01.02.2016
Fișa post – îngrijitor – Sector comun 01.02.2016
Rezultate finale concurs pentru ocuparea posturilor de asistenți medicali, perioadă nedeterminată 29.01.2016
Rezultate finale concurs pentru ocuparea posturilor de registratori medicali, perioadă nedeterminată 29.01.2016
Rezultate finale concurs pentru ocuparea posturilor de muncitori III – electricieni, perioadă nedeterminată 29.01.2016
Rezultate finale concurs pentru ocuparea posturilor de infirmiere și îngrijitoare, perioadă nedeterminată 29.01.2016
Rezultate finale concurs pentru ocuparea posturilor de îngrijitoare, perioadă determinată 29.01.2016
Licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea deșeurilor feroase, neferoase și deșeuri DEEE, rezultate din mijloace fixe scoase din uz și obiecte de inventar declasate 28.01.2016
Rezultate proba interviu pentru ocuparea posturilor de asistenți medicali, perioadă nedeterminată 27.01.2016
Rezultate proba interviu pentru ocuparea posturilor de registratori medicali, perioadă nedeterminată 27.01.2016
Rezultate proba interviu pentru ocuparea posturilor de muncitori III – electricieni, perioadă nedeterminată 27.01.2016
Rezultate proba interviu pentru ocuparea posturilor de infirmiere și îngrijitoare, perioadă nedeterminată 27.01.2016
Rezultate proba interviu pentru ocuparea posturilor de îngrijitoare, perioadă determinată 27.01.2016
Selecția dosarelor pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea pediatrie, perioadă nedeterminată – Secția clinică pediatrie IV 25.01.2016
Soluționare contestație proba scrisă concurs 21.01.2016 25.01.2016
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea posturilor de asistenți medicali, perioadă nedeterminată 21.01.2016
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea posturilor de registratori medicali, perioadă nedeterminată 21.01.2016
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea posturilor de muncitori III – electricieni, perioadă nedeterminată 21.01.2016
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea posturilor de infirmiere și îngrijitoare, perioadă nedeterminată 21.01.2016
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea posturilor de îngrijitoare, perioadă determinată 21.01.2016
Concurs pentru ocuparea postului de fizician medical debutant, perioadă nedeterminată – Laborator radiologie și imagistică medicală 15.01.2016
Tematica pentru ocuparea postului de fizician medical debutant 15.01.2016
Fisa post – fizician medical debutant 15.01.2016
Anunț concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist, specialitatea pediatrie – Secția clinică pediatrie IV; înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la apariția acestui anunț în săptămânalul “Viaţa medicală” 08.01.2016
Selecția dosarelor pentru ocuparea posturilor de asistenți medicali, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 20.01.2016 – proba scrisă 07.01.2016
Selecția dosarelor pentru ocuparea posturilor de registratori medicali, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 20.01.2016 – proba scrisă 07.01.2016
Selecția dosarelor pentru ocuparea a 2 posturi de muncitori III – electricieni – Serviciul Tehnic, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 20.01.2016 – proba scrisă 07.01.2016
Selecția dosarelor pentru ocuparea posturilor de infirmiere debutante și îngrijitoare, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 20.01.2016 – proba scrisă 07.01.2016
2015
Selectia dosarelor pentru ocuparea postului de ingrijitoare – Sectia ATI 30.12.2015
Rezultate finale examen intern de promovare pentru următoarele funcții 22.12.2015
Anunț concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată 18.12.2015
Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, pe perioadă nedeterminată 18.12.2015
Anunț concurs următoarele posturi pe perioadă determinată 18.12.2015
Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, pe perioadă determinată 18.12.2015
Rezultate finale concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 18.12.2015
Rezultate finale concurs pentru ocuparea postului de medic primar, specialitatea pediatrie – Unitatea de Primire a Urgențelor 17.12.2015
Rezultate proba interviu pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 16.12.2015
Solutionare contestatie proba scrisa concurs 09.12.2015 14.12.2015
Rezultate proba scrisa concurs 09.12.2015 10.12.2015
Anunt examen intern promovare și tematica următoarele funcții 04.12.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 09.12.2015 – proba scrisă 02.12.2015
Selecția dosarelor de ocupare a postului de medic primar, specialitatea pediatrie, perioadă determinată – Unitatea de primire a Urgențelor 02.12.2015
Concurs pentru ocuparea postului de medic primar specialitatea pediatrie, temporar vacant (31.03.2016)– Unitatea de Primire a Urgențelor 16.11.2015
Tematica pentru ocuparea postului de medic primar specialitatea pediatrie – Unitatea de Primire a Urgențelor 16.11.2015
Fisa post – medic primar specialitatea pediatrie 16.11.2015
Concurs pentru ocuparea postului de asistent medical principal cu studii postliceale în specialitate pe perioada determinată – Unitatea de Primire a Urgențelor 12.11.2015
Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de asistent medical principal cu studii postliceale în specialitate pe perioada determinată – Unitatea de Primire a Urgențelor 12.11.2015
Fisa post – asistent medical principal cu studii postliceale în specialitate 12.11.2015
Anunț concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată 12.11.2015
Bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, pe perioadă nedeterminată 12.11.2015
Fișa post – asistent medical debutant 12.11.2015
Fisa post – agent DDD debutant 12.11.2015
Fisa post – brancardier 12.11.2015
Fisa post – infirmieră debutantă 12.11.2015
Rezultate finale concurs pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Secția Clinică Chirurgie pediatrică II 30.10.2015
Rezultate finale concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 30.10.2015
Rezultate finale examen intern de promovare pentru funcția de asistent medical și infirmieră 29.10.2015
Rezultate finale examen intern de promovare pentru funcția de arhivar 29.10.2015
Rezultate finale examen intern de promovare pentru funcția de registrator medical 29.10.2015
Rezultate finale examen intern de promovare pentru funcția de kinetoterapeut 28.10.2015
Rezultate proba interviu pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Secția Clinică Chirurgie pediatrică II 28.10.2015
Rezultate proba interviu pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 28.10.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea unui post registrator medical debutant –Secția Clinică Chirurgie pediatrică II, perioadă nedeterminată 22.10.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 22.10.2015
Rezultate finale concurs pentru ocuparea a 2 posturi de asistent medical cu jumătate de normă, perioadă determinată, PNS de „Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital” 20.10.2015
Rezultate proba interviu pentru ocuparea a 2 posturi de asistent medical cu jumătate de normă, perioadă determinată, PNS de „Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital” 19.10.2015
Rezultate finale concurs pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă determinată, PNS de „Screening neonatal pentru fenilcetonurie si hipotiroidism congenital” 16.10.2015
Rezultate proba interviu pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, cu jumătate de normă, perioadă determinată, PNS de „Screening neonatal pentru fenilcetonurie si hipotiroidism congenital” 15.10.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post asistent medical debutant si a 3 posturi ingrijitoare, în vederea participării la examenul organizat în data de 21.10.2015 – proba scrisă 14.10.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post registrator medical -Sectia Clinica Chirurgie pediatrica II, în vederea participării la examenul organizat în data de 21.10.2015 – proba scrisă 14.10.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea a două posturi de asistent medical, cu jumătate de normă, perioadă determinată, PNS de „Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei si hipotiroidismului congenital” 13.10.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, cu jumătate de normă, perioadă determinată, PNS de „Screening neonatal pentru fenilcetonurie si hipotiroidism congenital” 12.10.2015
Anunt examen intern promovare și tematica următoarele funcții 12.10.2015
Anunt examen intern promovare și tematica kinetoterapeut – Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie 12.10.2015
Rezultate finale concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 12.10.2015
Rezultate finale concurs pentru ocuparea unui post de referent debutant, perioadă nedeterminată – Secretariat unitate 09.10.2015
Rezultate finale concurs pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Compartiment registratură internări și registrator medical, perioadă determinată Secția clinică chirurgie pediatrică II 09.10.2015
Rezultate proba interviu pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 09.10.2015
Rezultate proba interviu pentru ocuparea unui post de referent debutant, perioadă nedeterminată – Secretariat unitate 08.10.2015
Rezultate proba interviu pentru ocuparea următoarelor posturi 08.10.2015
Rezultat final concurs pentru ocuparea postului de farmacist șef 07.10.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea funcției de Farmacist șef 05.10.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi 05.10.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Compartiment registratură internări și registrator medical, perioadă determinată Secția clinică chirurgie pediatrică II 05.10.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea unui post de referent debutant, perioadă nedeterminată – Secretariat unitate 05.10.2015
Erata concurs Farmacist șef 01.10.2015
Concurs pentru ocuparea postului vacant de Farmacist șef 01.10.2015
Rezultat final examen de promovare în funcția de economist IA 29.09.2015
Anunț concurs următoarele posturi pe perioadă determinată 29.09.2015
Fişa postului – asistent medical principal 29.09.2015
Fişa postului – infirmieră 29.09.2015
Anunț concurs următoarele posturi pe perioadă nedeterminată 29.09.2015
Fişa postului – asistent medical debutant 29.09.2015
Fişa postului – registrator medical debutant 29.09.2015
Fişa postului – îngrijitoare – Laborator 29.09.2015
Fişa postului – îngrijitoare – Sector Comun 29.09.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea a două posturi de asistenți medical debutant, perioadă determinată, PNS de „Screening neonatal pentru fenilcetonurie si hipotiroidism congenital”, în vederea participării la examenul organizat în data de 13.10.2015 – proba scrisă 29.09.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă determinată, PNS de „Screening neonatal pentru fenilcetonurie si hipotiroidism congenital”, în vederea participării la examenul organizat în data de 12.10.2015 – proba scrisă 29.09.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 05.10.2015 – proba scrisă 29.09.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Compartiment Registratură internări, în vederea participării la examenul organizat în data de 05.10.2015 – proba scrisă 29.09.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de referent debutant, perioadă nedeterminată – Secretariat unitate, în vederea participării la examenul organizat în data de 05.10.2015 – proba scrisă 29.09.2015
Anunt examen promovare registrator medical principal 28.09.2015
Anunt examen promovare referent II 28.09.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de registrator medical, perioadă determinată – Secția clinică chirurgie pediatrică II, în vederea participării la examenul organizat în data de 05.10.2015 – proba scrisă 21.09.2015
Anunt concurs urmatoarele posturi pe perioada determinata 18.09.2015
Fişa postului – asistent medical debutant PNS de „Screening neonatal pentru fenilcetonurie si hipotiroidism congenital” 18.09.2015
Fişa postului – registrator medical debutant PNS de „Screening neonatal pentru fenilcetonurie si hipotiroidism congenital” 18.09.2015
Anunt examen promovare 14.09.2015
Anunt examen promovare 11.09.2015
Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada determinata 11.09.2015
Bibliografie – posturi pe perioada determinata 11.09.2015
Fisa post – posturi pe perioada determinata 11.09.2015
Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata 11.09.2015
Bibliografie – posturi pe perioada nedeterminata 11.09.2015
Fisa post – posturi pe perioada nedeterminata 11.09.2015
Rezultate finale concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 07.09.2015
Rezultate finale concurs pentru ocuparea unui post de brancardier, perioadă determinată– Secția clinică chirurgie pediatrică II 07.09.2015
Rezultate concurs – proba interviu pentru ocuparea unui post de brancardier, perioadă determinată– Secția clinică chirurgie pediatrică II 03.09.2015
Rezultate concurs – proba interviu pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 03.09.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea unui post de brancardier, perioadă determinată– Secția clinică chirurgie pediatrică II 31.08.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată 31.08.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 31.08.2015 – proba scrisă 25.08.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de brancardier, perioadă determinată– Secția clinică chirurgie pediatrică II, în vederea participării la examenul organizat în data de 31.08.2015 – proba scrisă 17.08.2015
Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada determinata 07.08.2015
Bibliografie – posturi pe perioada determinata 07.08.2015
Fisa post – posturi pe perioada determinata 07.08.2015
Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi pe perioada nedeterminata 07.08.2015
Bibliografie – posturi pe perioada nedeterminata 07.08.2015
Fisa post – posturi pe perioada nedeterminata 07.08.2015
Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de biolog 03.08.2015
Modificare locatie concurs – Medic ATI 30.07.2015
Selectia de dosare – Concurs pentru ocuparea postului de farmacist sef 27.07.2015
Concurs pentru ocuparea urmatoarele posturi vacante 24.07.2015
Rezultat final la examenul de promovare din data de 22.07.2015 23.07.2015
Rezultat final examen de promovare in functia de economist II 22.07.2015
Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea postului de farmacist șef – Farmacie 21.07.2015
Concurs pentru ocuparea postului de farmacist șef – Farmacie 14.07.2015
Rezultate finale pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate I,perioadă determinată – Serviciul Resurse Umane 09.07.2015
Rezultate concurs – proba interviu pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate I, perioadă determinată– Serviciul resurse umane 08.07.2015
Rezultate proba scrisa – concurs pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate I,perioadă determinată – Serviciul Resurse Umane 03.07.2015
Selecția dosarelor pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate I, perioadă determinată– Serviciul resurse umane, în vederea participării la examenul organizat în data de 03.07.2015 – proba scrisă 26.06.2015
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea unui post de registrator medical, perioadă nedeterminată – Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie 24.06.2015
Concurs pentru ocuparea postului de medic specialitatea radiologie si imagistica medicala 19.06.2015
Concurs pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate I, perioadă determinată– Serviciul resurse umane 18.06.2015
Bibliografia pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate I – Serviciul resurse umane 18.06.2015
Fişa postului – inspector de specialitate I 18.06.2015
2014
Rezultate finale pentru ocuparea următoarelor posturi. 19.12.2014
Rezultate finale pentru ocuparea următoarelor posturi. 19.12.2014

Acest site a fost optimizat pentru Mozilla Firefox Site realizat și întreținut de serv. Informatică

© 2016 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sfânta Maria" - Iași Suffusion theme by Sayontan Sinha


Ultima modificare: 29.04.2016 9:18 AM