Achizitii publice

Invitatie de participare la procedura de negociere fara publicarea prelabila a unui anunt avand ca obiect atribuirea contractului de furnizare Medicamente Oncologice 08.12.2021
Documentatia de atribuire a contractului de furnizare având ca obiect Medicamente Oncologice , cod CPV: 333652100-6 08.12.2021
Documentatia de atribuire a contractului de furnizare având ca obiect Medicamente, cod CPV: 33651520-9 11.10.2021
Invitatie de participare la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare având ca obiect Medicamente, cod CPV: 33651520-9 11.10.2021
Documentatia de atribuire a contractului de furnizare ca obiect “medicamente oncologice” cod CPV: 333652100-6 24.06.2021
Invitatie de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare ca obiect medicamente oncologice, cod CPV: 333652100-6 24.06.2021
Răspuns la solicitările de clarificări pentru evaluare anunț de negociere „Materiale sanitare” – ADV1219395/10.06.2021 14.06.2021
Negociere reactivi chimici 10.06.2021
INVITATIE PARTICIPARE 10.06.2021
Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare materiale sanitare 09.06.2021
INVITATIE DE PARTICIPARE NEGOCIERE MATERIALE SANITARE – ADV 121939509.06.2021 09.06.2021
Documentatia de atribuire a contractului de furnizare ca obiect medicamente cod CPV: 333652100-6 13.04.2021
Invitatie participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare ca obiect medicamente cod CPV: 333652100-6 13.04.2021
Clarificare negociere materiale sanitare – loturile 46-48 06.04.2021
Clarificare lot 6 negociere Materiale sanitare 05.04.2021
Documentatia de atribuire a contractului de furnizare medicamente cod CPV: 333652100-6, 3360000-9 01.04.2021
Invitatie participare la procedura de atribuire a contractului de furnizare medicamente cod CPV: 333652100-6, 3360000-9 01.04.2021
Documentatia de atribuire a contractului de furnizare “Materiale sanitare” cod CPV: 18424300-0 01.04.2021
Invitatie participare la procedura de atribuire a contractului de furnizare “Materiale sanitare, cod CPV: 18424300-0 01.04.2021
Documentatia de atribuire a contractului de furnizare “Materiale sanitare” cod CPV: 18424300, 33141310-6 26.01.2021
Invitatie participare la procedura de atribuire a contractului de furnizare “Materiale sanitare; Materiale de protectie” cod CPV: 33141200-2, 33141125-2 26.01.2021
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE pentru atribuirea contractului de furnizare ca obiect DINUTUXIMAB BETA – Qarziba – 4.5mg/ml, Sapropterinum (Kuvan) 100mg, Masti de protectie respiratorie FFP 2, Acoperitori pantofi/botosei/cipici, Halate u.f. tip vizitator
Invitatia de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
17.12.2020
Clarificare LOT 14 la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare „Medicamente oncologice – Antineoplazice, Consumabile medicale, Truse pentru prelevare manuala de probe cu betisoare de vata 27.11.2020
Clarificare LOT 9 la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare „Medicamente oncologice – Antineoplazice, Consumabile medicale, Truse pentru prelevare manuala de probe cu betisoare de vata 27.11.2020
Clarificare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare „Medicamente oncologice – Antineoplazice, Consumabile medicale, Truse pentru prelevare manuala de probe cu betisoare de vata 27.11.2020
Invitatie de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare „Medicamente oncologice – Antineoplazice, Consumabile medicale, Truse pentru prelevare manuala de probe cu betisoare de vata 26.11.2020
Documentatie de atribuire negociere Medicamente oncologice – Antineoplazice, Consumabile medicale, Truse pentru prelevare manuala de probe cu betisoare de vata 26.11.2020
Anunt anulare licitatie inchiriere teren 150 mp., situat în curtea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași 25.11.2020
Anunt atribuire inchiriere teren 150 mp., situat în curtea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași 12.11.2020
Raspuns la clarificari – Anunț de participare la licitația publică „închiriere a unei suprafețe de teren de aproximativ 150 mp”., situată în curtea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași 30.10.2020
INVITATIE DE PARTICIPARE NEGOCIERE FARA PUBLICARE ANUNT – REACTIVI CHIMICI, CONSUMABILE LABORATOR, KIT URI VTM 14.10.2020
DOCUMENTATIE ATRIBUIE NEGOCIERE FARA PUBLICARE – REACTIVI CHIMICI, MATERIALE LABORATOR SI KIT VTM 14.10.2020
Documentatie atribuire negociere Kuvan materiale sanitare materiale de protectie 14.10.2020
Invitatie participare negociere 14.10.2020
Anunț de participare la licitația publică „închiriere a unei suprafețe de teren de aproximativ 150 mp”., situată în curtea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași 01.10.2020
Documentatia de atribuire pentru negociere fara publicarea prealabila a unui anunt – furnizare reactivi SARS COV 2
Invitatia de participare-negociere reactivi SARS COV 2
17.09.2020
Clarificare privind loturile 144-148 31.08.2020
Invitatie de participare la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare si documentatia de atribuire
25.08.2020
Clarificare manusi 11.08.2020
Invitatie de participare negociere materiale protectie 05.08.2020
Documentatie de atribuire negociere materiale protectie 05.08.2020
INVITATIE DE PARTICIPARE SI DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE PRODUSE DETERMINARE COVID 19 30.07.2020
Raspuns solicitare clarificari referitor la anuntul având ca obiect atribuirea contractului de furnizare reactivi/sonde 21.07.2020
Documentatie pentru atribuirea contractului de furnizare reactivi/sonde 16.07.2020
Invitatie de participare având ca obiect atribuirea contractului de furnizare reactivi/sonde < 16.07.2020
„Anunt licitatie publica deschisa prin strigare pentru vanzarea de deseuri feroase, neferoase si deseuri DEEE ” 25.06.2020
Documentatie pentru atribuirea contractului de furnizare „Kituri VTM (în vederea testării RT-PCR COVID19) (Mediu transoport viral), TESTE RAPIDE COVID-19 IgM, IgG ” 19.06.2020
Invitatie de participare având ca obiect atribuirea contractului de furnizare „Kituri VTM (în vederea testării RT-PCR COVID19) (Mediu transoport viral), TESTE RAPIDE COVID-19 IgM, IgG ” 19.06.2020
Documentatie pentru atribuirea contractului având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere aparatură medicală II” 15.06.2020
Invitație de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru atribuirea contractului, având ca obiect „Servicii de reparare și întreținere aparatură medicală II” 15.06.2020
Raspuns solicitare clarificari referitor la anuntul de publicitate ADV 1149292 29.05.2020
Răspuns de clarificare referitor la anunțul de publicitate ADV 1149292 privind negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare -„Materiale de protecție; Materiale sanitare” 28.05.2020
Documentatie pentru atribuirea contractului de furnizare „Materiale de protecție; Materiale sanitare” 27.05.2020
Invitatie de participare având ca obiect atribuirea contractului de furnizare „Materiale de protecție; Materiale sanitare” 27.05.2020
Proces Verbal declarare câștigător pentru licitaţia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea deșeurilor feroase, deșeuri PVC și aluminiu, deșeuri de lemn, rezultate în urma execuțiilor de reabilitare și modernizare a spitalului 05.03.2020
Proces Verbal de verificare și analizare a documentelor de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea deșeurilor feroase, deșeuri PVC și aluminiu, deșeuri de lemn, rezultate în urma execuțiilor de reabilitare și modernizare a spitalului 03.03.2020
Proces Verbal de constatare pentru licitaţia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea deșeurilor feroase, deșeuri PVC și aluminiu, deșeuri de lemn, rezultate în urma execuțiilor de reabilitare și modernizare a spitalului 26.02.2020
Proces Verbal de verificare și analizare a documentelor de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea deșeurilor feroase, deșeuri PVC și aluminiu, deșeuri de lemn, rezultate în urma execuțiilor de reabilitare și modernizare a spitalului 25.02.2020
Proces Verbal de constatare pentru licitaţia publică deschisă cu strigare pentru vânzarea deșeurilor feroase, deșeuri PVC și aluminiu, deșeuri de lemn, rezultate în urma execuțiilor de reabilitare și modernizare a spitalului 21.02.2020
Anunț de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea deșeurilor feroase, deșeuri PVC și aluminiu, deșeuri de lemn, rezultate în urma execuțiilor de reabilitare și modernizare a spitalului 18.02.2020
Decizie nr.125/C4/2692 – „Servicii de pază” 06.02.2020
Contestație a rezultatului de atribuire a procedurii privind achiziții „Servicii de pază” 19.12.2019
Înștiințare suspendare procedura pentru atribuirea Acordului cadru de „Servicii de pază” 19.12.2019
Răspuns clarificări pentru procedura „Servicii de pază” 27.09.2019
Contestație privind rezultatul de atribuire a procedurii de achiziție a serviciilor de pază 26.09.2019
Invitatie de participare la procedura simplificată având ca obiectiv prestări servicii de pază cod cpv 79713000-5 servicii de paza 20.09.2097
Caiet de sarcini pentru procedura de atribuire a Acordului cadru de Servicii de paza, cod CPV-79713000-5 20.09.2019
Model Acord Cadru si contract subsecvent servicii de paza 2019 20.09.2019
Formulare la procedura simplificata avand ca obiectiv prestari servicii de paza cod cpv 79713000-5 servicii de paza. 20.09.2019
Anunț licitaţie publică pentru inchirierea spatiului SALA DE MESE din cadrul Blocului Alimentar- subsol, destinat prestarii activitatii de alimentatie colectiva de servire a mesei pentru salariati si apartinatori, contra cost 31.07.2019
Anunț de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea deșeurilor feroase, neferoase și deșeuri DEEE, rezultate din mijloace fixe scoase din uz și obiecte de inventar declasate 24.06.2019
Manual de identitate vizuală cod smyss 125238 18.03.2019
Clarificare servicii de informare si publicitate pentru proiectul Imbunătățirea accesului populației din Județul Iași la servicii medicale de urgență/strong> 18.03.2019
Caiet de sarcini controale externe 2019 28.01.2019
Reexaminarea comunicarii rezultatului procedurii Selectiei de oferte privind atribuirea Contractului de „Servicii de pază” cod CPV:79713000-5 25.10.2017
Clarificări privind procedura de achiziție a Contractului de „Servicii de pază” cod CPV:79713000-5 22.09.2017
Invitatie de participare la procedura simplificată având ca obiectiv prestări servicii de pază cod cpv 79713000-5 servicii de paza 19.09.2017
Nota justificativa privind anularea procedurii proprii simplificate pentru atribuirea Acordului cadru de Servicii de paza, cod CPV-79713000-5 15.09.2017
Caiet de sarcini controale externe septembrie 2017 12.09.2017
Invitatie de participare la procedura simplificata avand ca obiectiv prestari servicii de paza cod cpv 79713000-5 servicii de paza. 08.09.2017
Documentatie procedura simplificata servicii de paza. 08.09.2017
Consultarea pieței pentru Service aparatură medicală 19.05.2017
Invitatie de participare 10.05.2017
Strategie de contractare servicii imagistica medicala 10.05.2017
Prima foaie servicii imagistica 10.05.2017
Model de contract-acord cadru si subsecvent servicii imagistica 10.05.2017
Formulare 10.05.2017
Caiet de sarcini servicii imagistica medica 10.05.2017
Clarificări privind procedura de achiziție a Contractului de „Servicii de pază” cod CPV:79713000-5 03.05.2017
Clarificări privind procedura de achiziție a Acordului Cadru – „Servicii de pază” 28.04.2017
Invitație de participare la procedura simplificată având ca obiect “Prestări servicii de pază”
Caietul de sarcini pentru atribuirea contractului de “Servicii de pază”
Forumulare pentru atribuirea contractului de “Servicii de pază”
Model acord-cadru si contract subsecvent pentru atribuirea contractului servicii paza
24.04.2017
Rezultatul contestației privind procedura de achiziție Servicii analize medicale 19.04.2017
Contestatie privind rezultatul procedurii de achiziție Servicii analize medicale 28.03.2017
Informatii tehnice pentru consultarea pietei in vederea lucrarilor de executie pentru obiectivul „Schimbarea destinatiei garajului Spitalului clinic de urgenta pentru copii “Sf. Maria” Iasi in scopul amenajarii unui spatiu pentru prestari de servicii de imagistica medicala”
Antemasuratori arhitectura rezistenta
Antemasuratori instalatii electrice
Antemasuratori instalatii sanitare, termice si AC
Parte desenata arhitectura rezistenta
Parte desenata instalatii electrice
Parte desenata instalatii sanitare, termice si AC
Parte scrisa arhitectura rezistenta
Parte scrisa instalatii electrice
Parte scrisa instalatii sanitare, termice si AC
01.03.2017
Caiet de sarcini controale externe 2017 14.02.2017
Invitatie de participare la procedura de achizitie directa „Servicii de analize medicale” 06.01.2017
Caiet de sarcini pentru procedura de achizitie directa „Servicii de analize medicale” 06.01.2017
Model acord cadru si contract subsecvent la procedura de achizitie directa „Servicii de analize medicale” 06.01.2017
Formulare – procedura de achizitie directa „Servicii de analize medicale” 06.01.2017
Sentinta privind soluționarea contestației pentru procedura de „Servicii de pază” 08.12.2016
Înștiințare revenire din procedura de suspendare pentru atribuirea contractului “Servicii de pază” 08.12.2016
Contestație privind rezultatul de atribuire a procedurii de achiziție a serviciilor de pază 11.10.2016
Înștiințare suspendare procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului “Servicii de pază” 03.10.2016
Adresa de prelungire a termenului de evaluare a ofertelor depuse la procedura de achiziție “Servicii de pază” 20.09.2016
Clarificări privind procedura simplificată de achiziție a Contractului de “servicii de pază” 23.08.2016
Clarificări privind procedura simplificată de achiziție a Contractului de “servicii de pază” 23.08.2016
Clarificări privind procedura simplificată de achiziție a Contractului de “servicii de pază” 22.08.2016
INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție directă având ca obiect“prestări servicii de pază” 18.08.2016
CAIET DE SARCINI pentru atribuirea contractului “servicii de pază” 18.08.2016
FORMULARE pentru atribuirea contractului “servicii de pază” 18.08.2016
MODEL CONTRACT “servicii de pază” 18.08.2016
Anunț voluntariat 26.02.2016
Model cerere înscriere voluntar 26.02.2016
Licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea deșeurilor feroase, neferoase și deșeuri DEEE, rezultate din mijloace fixe scoase din uz și obiecte de inventar declasate 28.01.2016