Certificări / Autorizatii

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” funcționează în baza următoarelor Autorizații:

  • Autorizatie studii clinice cu certificat ISO
  • Autorizație de funcționare nr.400/27.12.1971
  • Autorizația sanitară de funcționare nr. 23184/23.10.2017
  • Anexă la Autorizația sanitară de funcționare nr. 923/01.11.2018
  • Autorizație Unitate de transfuzie sanguină nr. 208/02.04.2014

Certificări / Autorizatii

  • Certificat de urbanism nr. 688/14.03.2016
  • Certificat de înregistrare fiscală

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sf. Maria” este acreditat de către A.N.M.C.S. și atestat de către Intelcert şi Renar:

  • ANMCS nr.330/14.02.2017 – Certificat de Acreditare în baza Ordinului Președintelui ANMCS nr.603 din 29.09.2016
  • SR EN ISO 15189:2007 – Laboratoare Medicale. Cerinţe particulare pentru calitate şi competenţă

Decizia privind inscrierea in Registrul operatorilor de servicii esentiale.