Concursuri/examene – 2021

Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de Sef Serviciu R.U.N.O.S., perioadă nedeterminată 22.12.2021
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea postului de registrator medical debutant, 0,5 normă perioadă determinată 22.12.2021
Rezultate finale pentru ocuparea postului de referent de specialitate III în cadrul serviciului de achiziții publice, contractare, aprovizionare, transport, pe durată nedeterminată 21.12.2021
Rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de referent de specialitate III în cadrul serviciului de achiziții publice, contractare, aprovizionare, transport, pe durată nedeterminată 17.12.2021
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea postului de Sef Serviciul R.U.N.O.S., perioadă nedeterminată 16.12.2021
Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea posturilor de asistenți medicali în cadrul U.P.U. 15.12.2021
Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de registrator medical în cadrul U.P.U. 15.12.2021
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de referent de specialitate III în cadrul serviciului de achiziții publice, contractare, aprovizionare, transport, pe durată nedeterminată 14.12.2021
Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de muncitor III- instalator de apa si canal 14.12.2021
Anunț concurs pentru ocuparea postului de biolog specialist in specialitattea Imunologie clinica, perioadă determinată
Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de biolog specialist in specialitattea Imunologie clinica, perioadă determinată
13.12.2021
Anunț si bibliografie concurs pentru ocuparea postului de registrator medical debutant – Programul de sanatate PNS Screening neonatal, perioadă determinată
Fisa postului de registrator medical debutant – Programul de sanatate PNS Screening neonatal, perioadă determinată
13.12.2021
Rezultatul final la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de îngrijitoare, perioadă nedeterminată – Sector Comun 13.12.2021
Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea postului de registrator medical în cadrul U.P.U. 13.12.2021
Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea posturilor de asistenți medicali în cadrul U.P.U. 13.12.2021
Rezultatul interviului la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitoare în cadrul Sectorului Comun 09.12.2021
Rezultatul contestației la proba scrisă pentru ocuparea postului de asistent medical principal cu studii postliceale în cadrul U.P.U. 09.12.2021
Rezultatul selecției dosarelor pentru ocuparea postului de referent de specialitate III în cadrul serviciului de achiziții publice, contractare, aprovizionare, transport, pe durată nedeterminată 08.12.2021
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENTI MEDICALI IN CADRUL UNITATII PRIMIRE URGENTE 07.12.2021
REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT IN CADRUL UNITATII PRIMIRE URGENTE 07.12.2021
Rezultatele probei scrise pentru ocuparea posturilor de îngrijitoare, perioadă nedeterminată – Sector Comun 03.12.2021
Rezultate finale pentru ocuparea postului de consilier juridic I, perioadă nedeterminată 26.11.2021
Rezultate finale pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 26.11.2021
Anunț concurs, Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de Sef Serviciul R.U.N.O.S., perioadă nedeterminată
Fișa post pentru ocuparea postului de Sef Serviciul R.U.N.O.S., perioadă nedeterminată
25.11.2021
Anunț examen de promovare internă pentru următoarele funcții ce va fi organizat în data de 15.12.2021 24.11.2021
Rezultate proba interviu pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 24.11.2021
Rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de consilier juridic I, perioadă nedeterminată 24.11.2021
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea postului de registrator medical in cadrul Unitatii Primire Urgente 24.11.2021
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea postulrilor de asistenti medicali in cadrul Unitatii Primire Urgente 24.11.2021
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea postulrilor de ingrijtoare la Sector Comun 24.11.2021
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea posturilor de muncitor 24.11.2021
Rezultate proba interviu pentru ocuparea a 3 posturi de referent de specialitate debutant cu studii superioare, perioadă determinată – Serviciul A.P.A.T. 19.11.2021
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 19.11.2021
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de consilier juridic I, perioadă nedeterminată 19.11.2021
Rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de Sef Serviciul R.U.N.O.S., perioadă nedeterminată 19.11.2021
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea a 3 posturi de referent de specialitate debutant cu studii superioare, perioadă determinată – Serviciul A.P.A.T. 18.11.2021
Anunț și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului vacant de Referent III – Serviciul de Achiziții Publice
Fișa postului Referent III – Serviciul de Achiziții Publice
18.11.2021
Anunt angajare fara concurs – Referent achizitii publice
Anexa nr.1 – CERERE pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată
Anexa nr.2 – DECLARAȚIE de luare la cunoștință de drepturile conform legislaţiei în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016, angajare fără concurs pe perioadă determinată
Anexa nr.3 – DECLARAȚIE pe propria răspundere privind antecedentele penale
Anexa nr.4 – DECLARAȚIE pe propria răspundere că nu sunt încadrat (ă) la o altă instituţie publică sau privată şi, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, cu modificările şi completările ulterioare, nu mă aflu în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu şi am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii şi de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.td>
15.11.2021
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 12.11.2021
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea postului de Sef Serviciul R.U.N.O.S., perioadă nedeterminată 12.11.2021
Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea postului de consilier juridic I, perioadă nedeterminată 12.11.2021
Anunț 1, Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de îngrijitoare, perioadă nedeterminată – Sector Comun
Fișa postului îngrijitoare, perioadă nedeterminată – Sector comun
Formular înscriere concurs
08.11.2021
Anunț 2, Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul U.P.U., perioadă nedeterminată
Fișa postului asistent medical generalist cu studii superioare – Unitatea de Primire a Urgențelor
Fișa postului registrator medical debutant – Unitatea de Primire a Urgențelor
Formular înscriere concurs
08.11.2021
Anunț 3, Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de muncitor III, (1 post de electrician de întreținere și reparații și 1 post de instalator de apă și canal), perioadă nedeterminată – Compartiment tehnic
Fișa postului muncitor III – electrician, perioadă nedeterminată – Compartiment tehnic
Fișa postului muncitor III – instalator, perioadă nedeterminată – Compartiment tehnic
Formular înscriere concurs
08.11.2021
Rezultatele la proba scrisa pentru ocuparea postului de brancardier, perioadă nedeterminată – Secția chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă 28.09.2021
Rezultatele examenului de promovare internă pentru funcția de registrator medical principal, organizat în data de 27.09.2021 27.09.2021
Rezultatul examenului de promovare internă pentru funcția de registrator medical principal la Unitatea de Primire a Urgențelor, organizat în data de 27.09.2021 27.09.2021
Rezultatul examenului de promovare internă pentru funcția de referent de specialitate gradul I S la Serviciul de management al calității serviciilor de sănătate, organizat în data de 24.09.2021 24.09.2021
Rezultate finale pentru ocuparea funcției de Director Îngrijiri la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Sf. Maria” Iași 23.09.2021
Rezultate proba scrisa pentru ocuparea funcției de Director Îngrijiri la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Sf. Maria” Iași 21.09.2021
Anunț selecție dosare pentru ocuparea postului de brancardier, perioadă nedeterminată – Secția chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă 21.09.2021
Rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea functiei de Director de Ingrijiri 14.09.2021
Anunt si Bibliografie examen promovare septembrie 2021 09.09.2021
Rezultatul final la examentul pentru ocuparea postului 0.5 normă de asistent medical cu studii postliceale, pe durată determinată, specialitatea laborator – Laborator central 06.09.2021
Anunț concurs, pentru postul de brancardier, perioadă nedeterminată – Secția chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
Tematica și bibliografia pentru postul de brancardier, perioadă nedeterminată – Secția chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
Fișă post brancardier, perioadă nedeterminată – Secția chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
03.09.2021
Rezultate poba interviu pentru ocuparea postului 0.5 normă de asistent medical cu studii postliceale, pe durată determinată, specialitatea laborator – Laborator central 02.09.2021
Rezultate poba scrisă pentru ocuparea postului 0.5 normă de asistent medical cu studii postliceale, pe durată determinată, specialitatea laborator – Laborator central 30.08.2021
Anunț și bibliografia de concurs pentru ocuparea funcției de Director de îngrijiri la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii “Sf. Maria” IAȘI 27.08.2021
Regulament de organizare pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele subordonate Consiliului Județean Iași, – Director de îngrijiri, la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii “Sf. Maria” IAȘI 27.08.2021
Rezultate privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului 0.5 normă de asistent medical cu studii postliceale, pe durată determinată, specialitatea laborator – Laborator central 23.08.2021
Rezultate finale pentru ocuparea postului de Director Financiar Contabil al Spitalului de urgență pentru Copii „Sf. Maria” IAȘI 13.08.2021
Anunț și bibliografie concurs de recrutare pentru ocuparea postului de asistent medical, 0,5 normă, cu studii postliceale în cadrul programului PNS de „Screening neonatal pentru fenilcetonurie si hipotiroidism congenital”, perioadă determinată
Fișă post asistent medical generalist cu studii postliceale în cadrul departamentului PNS de „Screening neonatal pentru fenilcetonurie si hipotiroidism congenital”
13.08.2021
Rezultate finale pentru ocuparea postului de Director medical al Spitalului de urgență pentru Copii „Sf. Maria” IAȘI 11.08.2021
Anunt amanare concurs 11.08.2021
Rezultate privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului de Director Financiar Contabil al Spitalului de urgență pentru Copii „Sf. Maria” IAȘI 04.08.2021
Rezultate privind selecția dosarelor pentru ocuparea postului de îngrijitor în cadrul Serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 04.08.2021
Anunt selectie dosare director medical 03.08.2021
Anunt angajare fără concurs a unui agent DDD/îngrijitor în cadrul Serviciului de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale
Regulament privind angajările fără concurs în cadrul în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
30.07.2021
Anunț validare concurs pentru ocuparea a 2 posturi de medic specialist si a unui medic rezident ultimul an confirmat in specialitatea chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva, organizat in data de 22.07.2021 publicate in revista „Viata Medicala” nr.23/11.06.2021 27.07.2021
Rezultate finale pentru concursul de medic specialist si medic rezident ultimul an confirmat in specialitatea chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva, organizat in data de 22.07.2021 publicate in revista „Viata Medicala” nr.23/11.06.2021 23.07.2021
Anunț validare concurs pentru ocuparea postului de medic epidemiolog organizat in data de 19.07.2021,anunț publicat in revista „Viata Medicala” nr.23/11.06.2021 22.07.2021
Rezultatele concursului pentru ocuparea postului de medic epidemiolog organizat in data de 19.07.2021,anunț publicat in revista „Viata Medicala” nr.23/11.06.2021 20.07.2021
Anunț și bibliografia de concurs pentru ocuparea funcției de Director financiar-contabil 20.07.2021
Regulament de organizare pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele subordonate Consiliului Județean Iași, – Director financiar-contabil, la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii “Sf. Maria” IAȘI 20.07.2021
Anunț și bibliografia de concurs pentru ocuparea funcției de Director medical 19.07.2021
Regulament de organizare pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele subordonate Consiliului Județean Iași, – Director medical , la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii “Sf. Maria” IAȘI 19.07.2021
Anunt concurs medic specialist si medic rezident ultimul an confirmat in specialitatea chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva, organizat in data de 22.07.2021 publicate in revista „Viata Medicala” nr.23/11.06.2021 14.07.2021
Anunt concurs medic epidemiolog organizat in data de 19.07.2021 in vederea ocuparii postului de medic publicate in revista „Viata Medicala” nr.23/11.06.2021 13.07.2021
Tabel nominal privind rezultatul selectie de dosare la concursul organizat in vederea ocuparii posturilor de medici publicate in revista „Viata Medicala” nr.23/11.06.2021 06.07.2021
Dispozitia nr. 327 privind numirea doamnei Bioinginer Medical Principal Drd. Alina BELU in functia de manager al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi 05.07.2021
ANUNT SELECTIE DOSARE CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUA POSTURI DE MEDIC SPECIALIST 29.06.2021
ANUNT SELECTIE DOSARE CONCURS PENTRU OCUPAREA A UNUI POST DE MEDIC SPECIALIST 29.06.2021
Rezultatele examenului de promovare internă pentru funcția de administrator-economist I – Unitatea de Primire a Urgențelor, organizat în data de 23.06.2021 23.06.2021
Rezultatele finale ale examenului pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi 17.06.2021
Rezultatul solutionarii contestatiilor pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi 17.06.2021
Rezultatul probei sustinerii publice si evaluarii proiectului de management pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi 14.06.2021
Precizări privind participarea la susținerea publică a Proiectelor de management – concurs manager Spital Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi 11.06.2021
Termen transmitere întrebări referitoare la Proiectul de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate 09.06.2021
Proiect management – dosar nr. 15692
Proiect management – dosar nr. 15967
09.06.2021
Calendar concurs manager la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi 07.06.2021
Rezultatul analizei si verificarii dosarelor de inscriere depuse pentru postul de Manager persoana fizica la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria” Iasi 02.06.2021
Anunt concurs medici – 3 posturi 11.06.2021
Anunț concurs promovare internă pentru funcția de administrator-economist I – Unitatea de Primire a Urgențelor, organizat în data de 23.06.2021 08.06.2021