Concursuri/examene – 2017

Selectia dosarelor pentru ocuparea postului de asistent social UPU 28.12.2017
Selectia dosarelor pentru ocuparea postului de farmacist cu drept de libera practica in cadrul Farmaciei cu circuit inchis a spitalului 28.12.2017
Selectia dosarelor pentru ocuparea postului de medic rezident ultimul an confirmat in specilitatea ATI, in cadrul Sectiei clinice ATI 28.12.2017
Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist confirmat in specialitatea ORL, in cadrul Sectiei clinice chirurgie pediatrica I – compartiment ORL 28.12.2017
Rezultate finale la concursul de promovare in grad profesional de registrator medical și registrator medical principal 20.12.2017
Rezultate finale la concursul de promovare in grad profesional de muncitor I bucătar – Secția Bloc Alimentar 20.12.2017
Validare concurs pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea epidemiologie, perioadă nedeterminată – Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 18.12.2017
Anunț concurs pentru ocuparea postului de asistent social – Unitatea de primire a urgentelor, perioada determinata 18.12.2017
Biblografia pentru concursul de ocupare a postului de asistent social – Unitatea de primire a urgentelor 18.12.2017
Fisa post asistent social- Unitatea de primire a urgentelor 18.12.2017
Rezultate finale pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă nedeterminată 18.12.2017
Rezultate finale pentru ocuparea postului de asistent generalist cu studii superioare, perioadă nedeterminată – Laborator de analize medicale 18.12.2017
Rezultate finale pentru ocuparea a doua posturi de asistent generalist debutant, perioadă nedeterminată – Laborator radiologie și imagistică medicală 18.12.2017
Rezultate finale pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Secția clinică chirurgie pediatrică 18.12.2017
Anunț privind rezultatele contestației la concursul de ocupare a postului de îngrijitoare – Secția clinică pediatrie II 15.12.2017
Rezultate proba interviu pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 13.12.2017
Rezultate proba interviu pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Secția clinică chirurgie pediatrică I 13.12.2017
Rezultate proba interviu pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist cu studii superioare, perioadă nedeterminată – Laborator de analize medicale 13.12.2017
Rezultate proba interviu pentru ocuparea a 2 posturi de asistent medical generalist debutant, perioadă nedeterminată – Laborator radiologie și imagistică medicală 13.12.2017
Rezultate finale pentru ocuparea postului de medic specialist, specialitatea epidemiologie, perioadă nedeterminată – Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale 13.12.2017
Anunț privind rezultatele contestației la concursul de ocupare a postului de asistent medical debutant – Laborator radiologie și imagistică medicală, perioadă nedeterminată 12.12.2017
Tematica si biblografia pentru concursul de ocupare a postului vacant de farmacist 11.12.2017
Fisa post farmacist 11.12.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Secția clinică chirurgie pediatrică I 08.12.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de asistent medical generalist cu studii superioare, perioadă nedeterminată – Laborator de analize medicale 08.12.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi perioadă nedeterminată 08.12.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de asistent medical debutant generalist, perioadă nedeterminată – Laborator Radiologie și Imagistică medicală 08.12.2017
Anunț concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist confirmat în specialitatea ATI – Secția clinică ATI și a unui post de medic rezident ultimul an, confirmat în specialitatea ATI – Secția clinică ATI 07.12.2017
Anunț concurs pentru ocuparea postului de farmacist cu drept de liberă practică – Farmacia cu circuit închis a spitalului 07.12.2017
Rezultate finale pentru ocuparea postului de kinetoterapeut debutant – Compartimentul recuperare, medicină fizică și balneologie 05.12.2017
Rezultate finale pentru ocuparea postului de magaziner debutant – Serviciul Achiziiții publice, contractare, aprovizionare, transport. 05.12.2017
Rezultate finale pentru ocuparea postului de brancardier – Bloc Operator 05.12.2017
Anunț examen intern de promovare 04.12.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 08.12.2017 – proba scrisă 04.12.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea a 2 posturi de asistent medical debutant generalist, perioadă nedeterminată – Laborator Radiologie și Imagistică medicală, în vederea participării la examenul organizat în data de 08.12.2017 – proba scrisă 04.12.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist cu studii superioare, perioadă nedeterminată – Laborator de analize medicale, în vederea participării la examenul organizat în data de 08.12.2017 – proba scrisă 04.12.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Secția clinică chirurgie pediatrică I, în vederea participării la examenul organizat în data de 08.12.2017 – proba scrisă 04.12.2017
Rezultate finale la concursul de promovare in grad profesional Administrator-economist II – Unitatea de Primire Urgente 29.11.2017
Anunt proba interviu kinetoterapeut debutant – Compartimentul recuperare, medicină fizică și balneologie 29.11.2017
Anunt proba interviu magaziner debutant – Serviciul Achiziiții publice, contractare, aprovizionare, transport. 29.11.2017
Anunt proba interviu brancardier – Bloc Operator 29.11.2017
Anunț privind rezultatele contestației la concursul de ocupare a postului de kinetoterapeut debutant – Compartimentul recuperare, medicină fizică și balneologie – perioadă nedeterminată 27.11.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de kinetoterapeut debutant – Compartimentul recuperare, medicină fizică și balneologie 23.11.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de magaziner debutant – Serviciul Achiziiții publice, contractare, aprovizionare, transport. 23.11.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de brancardier – Bloc Operator 23.11.2017
Anunț concurs pentru postul de asistent medical principal generalist, perioadă determinată – Secția clinică Pediatrie II
– Fișă post asistent medical principal generalist – Secția clinică pediatrie II
21.11.2017
Anunt data examen pentru ocuparea postului de medic specialist confirmat în specialitatea epidemiologie – Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale – post publicat în săptămânalul „Viața Medicală” nr.39 din 29.09.2017 20.11.2017
Anunt examen si tematica de concurs promovare in grad profesional Administrator-economist II – Unitatea de Primire Urgente 15.11.2017
Anunț concurs și bibliografia pentru următoarele posturi, perioadă nedeterminată
– Fișă post asistent medical – Laborator analize medicale
– Fișă post asistent medical debutant – Laborator radiologie și imagistică medicală
– Fișă post asistent medical debutant – Compartiment îngrijiri paliative
– Fișă post registrator medical debutant – Secția clinică Chirurgie pediatrică I
– Fișă post infirmieră debutantă – Compartiment îngrijiri paliative
– Fișă post îngrijitoare – Secția clinică pediatrie II
14.11.2017
Anunț selecție dosare pentru ocuparea unui post de medic specialist confirmat în specialitatea ORL – Secția clinică chirurgie pediatrică I – compartiment ORL. Postul a fost publicate în săptămânalul „Viața Medicală” nr.43 din 27.10.2017 14.11.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea postului de magaziner debutant – Serviciul achiziții publice contractare, aprovizionare, transport, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 22.11.2017 – proba scrisă 14.11.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea postului de brancardier – Secția BLOC OPERATOR, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 22.11.2017 – proba scrisă 14.11.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea postului de kinetoterapeut debutant – Compartimentul recuperare, medicină fizică și balneologie, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 22.11.2017 – proba scrisă 14.11.2017
Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de registrator medical principal – Sectia clinica ortopedie pediatrica, pe perioada determinata 01.11.2017
Rezultate finale pentru ocuparea postului de asistent medical PL, Sectia Clinica Chirurgie Pediatrica I – Compartiment ORL 01.11.2017
Rezultat examen promovare registrator medical 30.10.2017
Anunt proba interviu registrator medical principal 30.10.2017
Anunt interviu asistent medical 30.10.2017
Anunț concurs și bibliografia pentru următoarele posturi, perioadă nedeterminată
– Fișă post magaziner debutant
– Fișă post brancardier – Bloc operator
– Fișă post kinetoterapeut
27.10.2017
Anunț concurs pentru ocuparea unui post de medic specialist confirmat în specialitatea ORL – Secția clinică chirurgie pediatrică I – compartiment ORL. Postul a fost publicate în săptămânalul „Viața Medicală” nr.43 din 27.10.2017 26.10.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de asistent medical PL – Secția clinică chirurgie pediatrică I – Compartiment ORL 24.10.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de registrator medical principal – Secția clinică ortopedie pediatrică 24.10.2017
Anunt selectie dosare medic epidemiolog 18.10.2017
Anunt examen intern de promovare 16.10.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea postului de registrator medical principal – Secția Clinică Ortopedie Pediatrică, perioadă determinată, în vederea participării la examenul organizat în data de 23.10.2017 – proba scrisă 16.10.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea postului de asistent medical PL – Secția Clinică Chirurgie Pediatrică I – Compartiment ORL, perioadă determinată, în vederea participării la examenul organizat în data de 23.10.2017 – proba scrisă 16.10.2017
Anunt posturi concurs pe perioada determinata
– Fisa post asistent medical ortopedie-chirurgie
– Fisa post asistent medical pediatrie
– Fisa post registrator medical
05.10.2017
Anunt rezultate finale pentru ocuparea postului de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență – Compartiment Securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență, perioadă nedeterminată 25.08.2017
Anunț privind rezultatele probei interviu susținută in data de 23.08.2017 pentru ocuparea postului de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență – Compartiment Securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență 23.08.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență – Compartiment Securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situații de urgență 18.08.2017
Anunt rezultate finale pentru ocuparea postului de referent SMCSM 18.08.2017
Anunt rezultate finale pentru ocuparea postului de registrator debutant – Hemodializa 18.08.2017
Anunț privind rezultatele probei interviu susținută din data de 16.08.2017 pentru ocuparea postului de registrator medical debutant – Stația de hemodializă , perioadă nedeterminată 16.08.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea postului de analist ajutor IA – Serviciul de Informatică și Statistică Medicală, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 04.09.2017 – proba scrisă 16.08.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 04.09.2017 – proba scrisă 16.08.2017
Anunt privind rezultatele probei interviu sustinuta in data de 16.08.2017 pentru ocuparea postului de referent de specialitate I – SMCSM, perioadă nedeterminată 16.08.2017
Anunt proba scrisa concurs registrator medical debutant – Statia de hemodializa, pe perioada nedeterminata 09.08.2017
Anunt proba scrisa referent SMCSM 09.08.2017
Anunt selectie dosare sef serviciu voluntar pentru situatii de urgenta – Compartiment securitatea muncii, psi, protectie civila si situatii de urgenta 04.08.2017
Anunt selectie dosare referent 03.08.2017
Anunt selectie dosare registrator medical 03.08.2017
Validare concurs pentru ocuparea postului de chimist medical – Laboratul de Analize Medicale, pe perioada nedeterminata 02.08.2017
Anunt rezultat final pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori – Serviciul tehnic, pe perioada nedeterminata 28.07.2017
Anunt rezultate finale pentru ocuparea postului de chimist medical in cadrul Laboratorului de analize medicale 27.07.2017
Anunt concurs pe perioada nedeterminata – 4 septembrie 2017
– Fisa post analist ajutor IA
– Fisa post asistent medical chirurgie
– Fisa post asistent medical pediatrie
– Fisa post infirmiera
27.07.2017
Anunt privind rezultatele probei interviu sustinuta in data de 25.07.2017 pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 26.07.2017
Rezultatele finale pentru ocuparea posturilor – Asistent medical principal (Sectia clinica pediatrie IV), Asistent medical (Sectia nefrologie) Ingrijitoare (Punct transfuzii) 21.07.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori, perioadă nedeterminată – Compartiment Tehnic 20.07.2017
Anunț și bibliografie de concurs pentru ocuparea postului vacant de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență cu studii medii, perioadă nedeterminată
Fișa postului – șef serviciu voluntar pentru situații de urgență – Compartiment securitatea muncii, psi, protecție civilă și situații de urgență
19.07.2017
Anunt privind rezultatele probei interviu sustinuta in data de 18.07.2017 pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă determinată 19.07.2017
Anunț și bibliografie de concurs pentru următoarele posturi vacante, perioadă nedeterminată
Fișa postului – referent de specialitate I – Serviciul de management al calității serviciilor
Fișa postului – registrator medical debutant – Stația de hemodializă
18.07.2017
Anunt validare concurs medici UPU 17.07.2017
Anunt concurs medic radiologie 17.07.2017
Fisa post REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL 14.07.2017
Anunt concurs si bibliografie REGISTRATOR MEDICAL PRINCIPAL – perioada determinata 14.07.2017
Comisia de examen comunica rezultatul probei scrise, organizata in data de 12.07.2017, pentru ocuparea posturilor vacante pe perioada determinata 13.07.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 19.07.2017 – proba scrisă 12.07.2017
Anunt rezultate finale pentru ocuparea postului de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală, cu atestat de studii complementare în CT, în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală 12.07.2017
Anunt rezultate finale pentru ocuparea celor 2 posturi de medic confirmat în specialitatea medicină de urgență în cadrul Unității de Primire a Urgențelor, perioadă nedeterminată 12.07.2017
Anunț proba clinică pentru ocuparea celor 2 posturi de medic confirmat în specialitatea medicină de urgență în cadrul Unității de Primire a Urgențelor 10.07.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă determinată, în vederea participării la examenul organizat în data de 12.07.2017 – proba scrisă 05.07.2017
Anunt rezultate finale examen intern de promovare 30.06.2017
Anunt rezultate finale examen intern de promovare 29.06.2017
Anunț rezultate examen intern de promovare 28.06.2017
Anunt rezultate finale pentru ocuparea postului de asistent medical șef în cadrul Unității de primire a urgențelor 28.06.2017
Anunț rezultate examen intern de promovare 27.06.2017
Anunt privind rezultatele probei interviu sustinuta in data de 23.06.2017 pentru ocuparea postului de asistent medical șef în cadrul Unității de primire a urgențelor 26.06.2017
Anunț concurs de recrutare și Bibliografie pentru următoarele posturi vacante, perioadă determinată
Fișa postului – asistent medical principal – Secția Clinică Pediatrie IV
Fișa postului – asistent medical debutant – Secția Nefrologie
Fișa postului – îngrijitoare – Punct Transfuzii
Fișa postului – infirmieră – Secția Clinică A.T.I.
26.06.2017
Anunț concurs de recrutare și Bibliografie pentru următoarele posturi vacante, perioadă nedeterminată
Fișa postului – muncitor – electrician – Compartiment Tehnic
26.06.2017
Anunț dată de concurs – proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență din cadrul Unității de primire a urgențelor. Postul a fost publicat în săptămânalul „Viața Medicală” nr.19 din 12.05.2017 23.06.2017
Anunț dată de concurs – proba scrisă pentru ocuparea postului vacant de chimist din cadrul Laboratorului de analize medicale. Postul a fost publicat în săptămânalul „Viața Medicală” nr.19 din 12.05.2017 23.06.2017
Anunț proba scrisa pentru ocuparea postului de asistent medical sef in cadrul Unitatii de Primire a Urgentelor, perioada nedeterminata 20.06.2017
Anunț examen intern de promovare – funcția de operator date 16.06.2017
Anunț examen intern de promovare 15.06.2017
Anunț și Bibliografie concurs de promovare internă următoarele posturi 13.06.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea postului de asistent medical șef în cadrul Unității de Primire a Urgențelor, perioadă nederminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 19.06.2017 – proba scrisă 13.06.2017
Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală, perioadă nedeterminată – Laboratorul de Radiologie și Imagistică medicală. Postul a fost publicat în săptămânalul „Viața Medicală” nr.16 din 21.04.2017 08.06.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea a 2 posturi de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență – Unitatea de Primire a Urgențelor, perioada nederminata. Posturile au fost publicate în săptămânalul „Viața Medicală” nr.19 din 12.05.2017 30.05.2017
Anunț selectie dosare pentru ocuparea funcției de chimist, perioada nederminata – Laboratorul de Analize Medicale. Postul a fost publicat în săptămânalul „Viața Medicală” nr.19 din 12.05.2017 30.05.2017
Anunt rezultate finale pentru ocuparea postului de Director financiar contabil 29.05.2017
Anunt rezultate finale posturi vacante perioada nedeterminata 29.05.2017
Anunt rezultate finale registrator medical pentru Ambulatorul integrat 29.05.2017
Anunt rezultate finale Compartiment recuperare, medicina fizica si balneologie 29.05.2017
Anunt privind rezultatele probei interviu sustinuta in data de 24.05.2017 asistent medical principal si ingrijitoare 25.05.2017
Anunt privind rezultatele probei interviu sustinuta in data de 24.05.2017 asistent medical principal, infirmiera, ingrijitoare si brancardier 25.05.2017
Anunt privind rezultatele concursului – proba interviu din data de 24.05.2017 25.05.2017
Anunt concurs asistent medical sef UPU 24.05.2017
Fisa post asistent medical sef UPU 24.05.2017
Anunt selectie dosare director financiar-contabil 22.05.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea unui post de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Ambulator integrat 19.05.2017
Anunț proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 19.05.2017
Anunț proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată – Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie 19.05.2017
Anunț concurs pentru ocuparea a 2 posturi de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență – Unitatea de Primire a Urgențelor 12.05.2017
Anunț concurs și bibliografie pentru ocuparea funcției de chimist – Laboratorul de Analize Medicale 12.05.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea postului de administrator-economist debutant, perioadă nedeterminată – Unitatea de Primire a Urgențelor 09.05.2017
Anunț selecție dosare pentru ocuparea postului vacant de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală, perioadă nedeterminată – Laboratorul de Radiologie și Imagistică medicală. Postul a fost publicat în săptămânalul „Viața Medicală” nr.16 din 21.04.2017 09.05.2017
Soluționare contestație proba interviu, susținută în data de 04.05.2017, pentru ocuparea postului de administrator-economist debutant, perioadă nedeterminată – Unitatea de Primire a Urgențelor 09.05.2017
Anunț selecție dosare pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 18.05.2017 – proba scrisă 08.05.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de administrator-economist debutant, perioadă nedeterminată – Unitatea de Primire a Urgențelor 05.05.2017
Anunț concurs și bibliografie pentru ocuparea funcției de Director financiar-contabil 03.05.2017
Regulamentul intern privind Metodologia–cadru de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor specifice din Comitetul director al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași 03.05.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de administrator-economist debutant – Unitatea de Primire a Urgențelor, perioadă nedeterminată 28.04.2017
Rezultate finale pentru ocuparea posturilor temporar vacante pe perioada determinata 28.04.2017
Fisa post infirmiera 28.04.2017
Fisa post asistent medical principal 28.04.2017
Anunt concurs posturi – perioada determinata 28.04.2017
Anunț rezultat pentru promovarea în funcția de asistent medical cu studii S – Secția Gastroenterologie 27.04.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de îngrijitoare, perioadă determinată – Sector comun 26.04.2017
Anunț selecție dosare pentru ocuparea postului de administrator-economist debutant – Unitatea de Primire a Urgențelor, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 27.04.2017 – proba scrisă 21.04.2017
Anunț concurs pentru ocuparea postului de medic specialist confirmat în specialitatea radiologie și imagistică medicală cu atestat de studii complementare în CT, în cadrul Laboratorului de radiologie și imagistică medicală 20.04.2017
Anunț proba scrisa pentru ocuparea posturilor perioadă determinată 20.04.2017
Anunț și bibliografie concurs pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată
Fisa post asistent medical principal – Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie
Fișa post îngrijitoare – Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie
Fisa post asistent medical principal – Secția clinică pediatrie II, Sectia clinica recuperare pediatrică
Fișa post registrator medical – Ambulatoriul integrat
Fișa post brancardier – Secția clinică ortopedie pediatrică
Fișa post infirmieră
Fișa post îngrijitoare – Sector comun
Fișa post îngrijitoare – Secția clinica neurologie pediatrică, Secția clinică chirurgie pediatrica II
19.04.2017
Anunț rezultat pentru promovarea în funcția de asistent medical – Secția Gastroenterologie 12.04.2017
Anunt selectie dosare 12.04.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea postului de registrator medical debutant, 0,5 normă, perioadă determinată, PNS fenilcetonurie 06.04.2017
Anunt concurs administrator UPU – 27aprilie 2017
Fisa post administrator UPU
04.04.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de registrator medical debutant, 0,5 normă, perioadă determinată, PNS fenilcetonurie 04.04.2017
Anunt si bibliografie concurs (asistent medical nefrologie, asistent medical ortopedie, ingrijitoare sector comun) – 19 aprilie 2017
Fisa post asistent medical nefrologie
Fisa post asistent medical ortopedie
Fisa post ingrijitoare sector comun
03.04.2017
Anunț rezultat final pentru promovarea în funcția de registrator medical – Unitatea de Primire a Urgențelor 29.03.2017
Anunț rezultate proba scrisă registrator medical – PNS fenilcetonurie 29.03.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea următoarelor posturi pe perioadă nedeterminată 24.03.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea postului de asistent medical principal PL, perioadă nedeterminată – Laborator analize medicale 24.03.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea postului de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Secția clinică Pediatrie II 24.03.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de asistent medical principal PL, perioadă nedeterminată – Laborator analize medicale 22.03.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 22.03.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de registrator medical debutant, perioadă nedeterminată – Secția clinică Pediatrie II 22.03.2017
Anunț selecție dosare pentru ocuparea postului de registrator medical debutant, 0,5 normă, perioadă determinată, Program de sănătate „PNS Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital” în vederea participării la examenul organizat în data de 28.03.2017 – proba scrisă 22.03.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea funcției de Director medical 21.03.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, perioadă determinată 20.03.2017
Anunț rezultat contestatie pentru postul de registrator medical debutant – Secția clinică pediatrie II 20.03.2017
Anunț rezultate proba scrisă registrator medical 16.03.2017
Anunț rezultate proba scrisă posturi perioada nedeterminata 16.03.2017
Anunț rezultate proba scrisă asistent medical laborator 16.03.2017
Anunț interviu posturi perioadă determinată 16.03.2017
Anunt selectie dosare pentru ocuparea funcției de Director medical 14.03.2017
Anunț concurs – examen intern pentru postul de registrator medical – U.P.U. 14.03.2017
Anunt si bibliografie registrator medical PNS fenilcetonurie 13.03.2017
Fisa post registrator medical PNS 13.03.2017
Anunt rezultate contestatie post asistent medical principal 13.03.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea posturilor vacante, perioadă determinată 10.03.2017
Anunt selectie dosare registrator medical debutant 09.03.2017
Anunt selectie dosare posturi pe perioada nedeterminata 09.03.2017
Anunt selectie dosare asistent medical laborator 09.03.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea postului de economist IA – Serviciul financiar contabilitate, perioadă nedeterminată 07.03.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori – Serviciul Tehnic, perioadă nedeterminată 07.03.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, perioadă nedeterminată 07.03.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea posturilor de registrator medical 03.03.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de economist IA 03.03.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea posturilor de muncitori, perioada nedeterminata 03.03.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea posturilor vacante, perioada nedeterminata 03.03.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea posturilor vacante, perioadă nedeterminată 03.03.2017
Anunt selectie dosare pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă determinată 02.03.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea a 2 posturi de registrator medical principal 01.03.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 01.03.2017
Anunț rezultate contestație la concursul de ocupare a postului de îngrijitoare sector comun, susținut în data de 24.02.2017 01.03.2017
Regulament intern privind metodologia-cadru de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor specifice din comitetul director – Director medical 28.02.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea funcției de Șef Serviciu de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale 27.02.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea postului de economist IA – Serviciul financiar-contabilitate, perioadă nedeterminată 27.02.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi de muncitori, perioadă nedeterminată 27.02.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 27.02.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea postului de chimist specialist în cadrul Laboratorului de analize medicale 24.02.2017
Anunț și Bibliografie pentru ocuparea funcției de Director medical 24.02.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă determinată 24.02.2017
Anunț rezultate contestație la concursul de ocupare a postului de chimist specialist în cadrul Laboratorului de analize medicale, susținut în data de 23.02.2017 24.02.2017
Anunț rezultate proba scrisă – examen intern pentru ocuparea postului de registrator medical principal 23.02.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă nedeterminată 23.02.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea următoarelor posturi, perioadă determinată 22.02.2017
Anunt si Bibliografie pentru ocuparea urmatoarelor posturi, perioadă nedeterminată în vederea participării la examenul organizat în data de 15.03.2017 – proba scrisă
Fisa post asistent medical principal laborator
Fisa post asistent medical chirurgie
Fisa post asistent medical pediatrie
Fisa post asistent medical radiologie
Fisa post brancardier
Fisa post infirmiera
Fisa post ingrijtoare sectii
Fisa post registrator medical
Fisa post tehnician princ radiologie
21.02.2017
Anunt si Bibliografie pentru ocuparea urmatoarelor posturi, perioadă determinată în vederea participării la examenul organizat în data de 09.03.2017 – proba scrisă
Fișa postului – asistent medical – Stația de Hemodializă
Fișa postului – asistent medical – Secția Clinică Pediatrie I și Secția Clinică Pediatrie II
Fișa postului – asistent medical – Secția Nefrologie
Fișa postului – asistent medical – Secția clinică Chirurgie Pediatrică II
Fișa postului – îngrijitoare – Secția clinică Pediatrie I
21.02.2017
Anunț concurs pentru ocuparea funcției de Șef Serviciu de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale. Postul a fost publicat în săptămânalul „Viața medicală” nr.49 din 02.12.2016. Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași în data de 27.02.2017 ora 10:30 20.02.2017
Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitatea neonatologie – A.T.I. Postul a fost publicat în săptămânalul „Viața medicală” nr.49 din 02.12.2016. Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Clinic de Obstetrică și ginecologie „Cuza Vodă” Iași în data de 27.02.2017 ora 09:00 20.02.2017
Anunț concurs pentru ocuparea postului vacant de chimist specialist – Laboratorul de Analize medicale. Postul a fost publicat în săptămânalul „Viața medicală” nr.49 din 02.12.2016. Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași în data de 23.02.2017 ora 09:00 20.02.2017
Anunt rezultate proba scrisa – posturi perioada determinata 16.02.2017
Anunt selectie dosare asistenti medicali si infirmiere 16.02.2017
Anunt selectie dosare economist 16.02.2017
Anunt selectie dosare ingrijitoare 16.02.2017
Anunt selectie dosare muncitori 16.02.2017
Anunt selectie dosare registrator medical 16.02.2017
Anunț și Bibliografie concurs de promovare internă – Asistent medical (PL) – Secția Clinică Cardiologie 10.02.2017
Selecția dosarelor depuse până la data de 07.02.2017 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, perioadă determinată, în vederea participării la examenul organizat în data de 15.02.2017 – proba scrisă 09.02.2017
Anunț rezultate finale pentru ocuparea postului de administrator-economist debutant, perioadă nedeterminată – Unitatea de Primire a Urgențelor 07.02.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de administrator-economist debutant, perioadă nedeterminată – Unitatea de Primire a Urgențelor 03.02.2017
Anunt si Bibliografie pentru ocuparea urmatoarelor posturi, perioadă determinată în vederea participării la examenul organizat în data de 15.02.2017 – proba scrisă 31.01.2017
Fisa post asistent medical compartiment ORL, perioadă determinată 31.01.2017
Fisa post asistent medical specialitatea laborator, perioadă determinată 31.01.2017
Fisa post infirmiera, perioadă determinată 31.01.2017
Anunt si Bibliografie pentru ocuparea urmatoarelor posturi, perioadă nedeterminată în vederea participării la examenul organizat în data de 22.02.2017 – proba scrisă 31.01.2017
Fisa post asistent medical debutant, perioadă nedeterminată 31.01.2017
Fisa post infirmiera debutanta, perioadă nedeterminată 31.01.2017
Fisa post asistent medical debutant, perioadă nedeterminată 31.01.2017
Fisa post registrator medical principal, perioadă nedeterminată 31.01.2017
Fisa post ingrijitoare cu minim 6 luni vechime, perioadă nedeterminată 31.01.2017
Anunt si Bibliografie pentru ocuparea urmatoarelor posturi, perioadă nedeterminată în vederea participării la examenul organizat în data de 24.02.2017 – proba scrisă 31.01.2017
Fisa post economist IA, perioadă nedeterminată 31.01.2017
Fisa post ingrijitoare, perioadă nedeterminată 31.01.2017
Fisa post muncitor necalificat, perioadă nedeterminată 31.01.2017
Fisa post îngrijitoare, perioadă nedeterminată 31.01.2017
Fisa post muncitor IV – electrician, perioadă nedeterminată 31.01.2017
Fisa post muncitor IV – zugrav, perioadă nedeterminată 31.01.2017
Fisa post muncitor IV – instalator de apă și canal, perioadă nedeterminată 31.01.2017
Anunt rezultate finale asistent medical PNS fenilcetonurie 31.01.2017
Anunt rezultate finale registrator medical PNS fenilcetonurie 31.01.2017
Anunț rezultate proba scrisă pentru ocuparea funcției de administrator-economist debutant – U.P.U. , perioadă nedeterminată 30.01.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de asistent medical PL, 0,5 normă, perioadă determinată, Program de sănătate „PNS Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital” 27.01.2017
Anunț rezultate proba interviu pentru ocuparea postului de registrator medical cu 0,5 normă, perioadă determinată, Program de sănătate „PNS Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital” 27.01.2017
Selecția dosarelor depuse până la data de 18.01.2017 pentru ocuparea functiei de administrator-economist debutant – U.P.U, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 27.01.2017 – proba scrisă 20.01.2017
Anunt rezultate finale sef serviciu managementul calitatii 20.01.2017
Anunt proba scrisa asistent medical PNS fenilcetonurie 20.01.2017
Anunt proba scrisa registrator medical PNS fenilcetonurie 20.01.2017
Selecția dosarelor depuse până la data de 11.01.2017 pentru ocuparea functiei de Șef serviciu în cadrul Serviciului de management al calității serviciilor medicale, perioadă nedeterminată, în vederea participării la examenul organizat în data de 19.01.2017 – proba scrisă 13.01.2017
Selecția dosarelor depuse până la data de 11.01.2017 pentru ocuparea functiei de asistent medical PL, cu 0,5 normă, Program de sănătate „PNS Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital”, perioadă determinată, în vederea participării la examenul organizat în data de 19.01.2017 – proba scrisă 13.01.2017
Selecția dosarelor depuse până la data de 11.01.2017 pentru ocuparea functiei de registrator medical cu 0,5 normă, Program de sănătate „PNS Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei și hipotiroidismului congenital, perioadă determinată, în vederea participării la examenul organizat în data de 19.01.2017 – proba scrisă 13.01.2017
Anunt si Bibliografie pentru ocuparea posturilor de asistent si registrator medical pentru PNS Fenilcetonurie, perioadă determinată 04.01.2017
Anunt si Bibliografie pentru ocuparea posturilor de asistenti medicali medicina generala, perioadă determinată 04.01.2017
Anunt si Bibliografie pentru ocuparea posturilor de asistent medical si tehnicieni (Laborator Radiologie) si administrator UPU, perioadă nedeterminată 04.01.2017
Fisa post asistent medical PNS Fenilcetonurie, perioadă determinată 04.01.2017
Fisa post registrator medical PNS Fenilcetonurie, perioadă determinată 04.01.2017
Fisa post asistent medical Sectia Clinica Pediatrie I, perioadă determinată 04.01.2017
Fisa post asistent medical Sectia Chirurgie Pediatrica II, perioadă determinată 04.01.2017
Fisa post asistent medical Statia de Hemodializa, perioadă determinată 04.01.2017
Fisa post tehnician principal Radiologie, perioadă nedeterminată 04.01.2017
Fisa post asistent medical principal Radiologie, perioadă nedeterminată 04.01.2017
Fisa post administrator U.P.U, perioadă nedeterminată 04.01.2017