Condiţii internare/externare spital

Informații privind internarea pacienților

Procedură privind internarea pacienților (DESCARCA)

A. Acte obligatorii necesare la internarea pacienților

Pentru cetăţenii români:

  1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist/scrisoare medicală din ambulatoriul integrat al spitalului, externare anterioară din Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Sf. Maria” cu excepția internării în urgență
  2. Certificat de naştere/cartea de identitate
  3. Cardul de sănătate pentru pacienții peste 18 ani, cu excepția internării în urgență. Documentul va fi prezentat pe perioada internării până la externare

Pentru cetăţenii străini:

  1. Card european de sănătate, pentru cetăţenii din Uniunea Europeană, certificat de a Cardului european
  2. Paşaport, pentru cetăţenii din afara Uniunii Europene cu care țara noastră are acorduri conform legislației în vigoare
  3. Elevii din Republica Moldova care studiază în România trebuie să prezinte în afară de pașaport, permisul de ședere și adeverința de elev

B. Acte obligatorii necesare la internarea însoțitorilor

  1. Carte de identitate/pașaport
  2. Card de sănătate și adeverința de la locul de muncă pentru situația în care însoțitorul dorește concediu medical

C. Tarife la internare

  • Taxă de spitalizare pentru însoţitorii copiilor cu vârsta peste 3 ani: 50 RON/zi – se va achita anticipat la internare pentru 3 zile de spitalizare
  • Însoțitorii copiilor cu vârsta sub 3 ani precum şi însoţitorii copiilor cu handicap (caz în care se va prezenta certificatul medical de handicap al copilului/însoțitorului, valabil la data internării), sunt scutiţi de taxa de spitalizare.

Informații privind externarea pacienților

Procedură privind externarea pacienților (DESCARCA)