Laboratorul de Analize Medicale

Colectivul laboratorului

Dr. Cezarina Dragomirescu – medic primar, doctor în medicină, responsabil cu managementul calităţii, șef Laborator Analize Medicale
As. Elena Loghin – asistent principal, asistent şef Laborator Analize Medicale
Hematologie
Dr. Irina Maxim – medic primar
Dr. Cezarina Dragomirescu – medic primar, doctor în medicină, responsabil cu managementul calităţii, șef departament Hematologie
Biochimie
Elena Jalaboi – chimist principal, şef departament Biochimie
Luminița Florentina Radu – chimist principal, locțiitor șef laborator, locțiitor responsabil cu managementul calității
Cristina Marinela Onu – chimist principal
Elena Neculeac – chimist principal, doctor în științe biologice
Lucreția-Paula Cațăr – chimist specialist, specialitatea biochimie
Microbiologie
Conf. Dr. Carmen Valentina Pânzaru – medic primar, doctor în medicină
Dr. Ancuța Vasilica Puia – medic specialist
Cătălina Dahorea – chimist principal, doctor în ştiinţe biologice
Silvia Gâlea – biolog principal
Imunologie
Liliana Profir – biolog principal, şef departament Imunologie
Raluca Suzana Iftimi – biolog specialist
Programul de screening neonatal pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital

Descriere

Laboratorul de Analize Medicale:
– a funcționat de la înființarea spitalului; în decursul timpului aici și-au desfășurat activitatea specialiști de marcă, personalități recunoscute în domeniul paraclinic;
– în prezent, personalul angajat este selectat conform unor cerințe stricte de competență, tenacitate, spirit de echipă și inițiativă personală;
– este structurat pe 4 departamente: biochimie, hematologie, bacteriologie și imunologie;
– funcționează în regim de contract cu C.N.A.S. atât pentru spital cât și pentru ambulatoriul de specialitate;
– este acreditat conform standardului SR EN ISO 15189:2013;
– dotat cu aparatură de ultimă generație, performantă, de înaltă acuratețe și precizie;
– oferă o gamă diversă de analize, adaptată profilului clinicilor pe care le deservește;
– participă la desfășurarea de proiecte de cercetare și implementarea de programe de sănătate în strânsă conlucrare cu departamentele clinice;
– contribuie la formarea profesională a rezidenților în specialitatea laborator prin organizarea de stagii practice;
– obiectivele pe termen scurt și mediu vizează diversificarea gamei de analize puse la dispoziția asiguraților, menținerea acreditării și extinderea gamei de analize acreditate.

Laboratorul de Analize medicale efectuează un număr foarte mare de investigaţii care cuprind o gamă largă de analize medicale.
În acelaşi timp este unitate de învăţământ prin activităţile de pregătire a medicilor rezidenţi şi participă la activităţile de cercetare prin colaborările pe care le are cu diverse clinici în programe şi proiecte.
Tot aici se derulează şi Subprogramul Regional de screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei şi hipotiroidismului congenital, parte a Programului Naţional; se încearcă astfel depistarea cazurilor de fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital nu numai în judeţul Iaşi ci şi într-o serie de judeţe ale Moldovei, urmând ca în viitor numărul de judeţe care participă la program să crească. Laboratorul este dotat cu Linie semiatomată FLUOROSKAN ASCENT
Portofoliul investigaţiilor de laborator este realizat în cadrul următoarelor departamente: biochimie, hematologie, imunologie, microbiologie.
Rezultatele sunt certificate de controale interne şi externe care confirmă calitatea analizelor medicale elaborate în cadrul laboratorului.

Departamentul de biochimie

Departamentul de Biochimie execută la cele mai înalte standarde analize de chimie clinică din ser, plasmă, urină şi alte lichide biologice (de puncţie, transpiraţie, altele). Printre parametrii care se lucrează se numără: Fracţiunea proteică beta, Bicarbonat (sânge), rezerva alcalină, Bilirubina directă (conjugată), Bilirubina indirectă (neconjugată), Bilirubina totală, TGO, TGP, CRP cantitativ, ASLO cantitativ, glicemie, ioni, electroforeză etc.

Dotarea lui cuprinde aparatură performantă:

 • Analizoare de chimie clinică:
  • Rx IMOLA – chimie clinică şi imunologie, cu determinare fotometrică; capacitate – 400 teste /oră
  • Biosystems A25 – chimie clinică şi imunologie, cu determinare fotometrică; capacitate –  400 teste /oră
 • Analizor pentru electroforeza proteinelor serice şi urinare
 • Analizor semiautomat pentru urină DIRUI H-500, 11 parametri, 50 stripuri pe oră

Departamentul de hematologie

Departamentul de Hematologie realizează analize hematologice  uzuale şi speciale de înaltă calitate prin metode clasice dar şi cu ajutorul unor tehnici actuale: timp de sângerare, timp de coagulare, APTT, timp Quick, fibrinogen, hemoleucograma completă, VSH, medulograme, numărătoare de reticulocite, eozinofile nazale, ş.a.

În dotare intră o serie de aparate de ultimă generaţie:

 • Coagulometru Trombolyzer, cu peste 100 teste/oră
 • Coagulometru  Trombotimer semiautomat pentru linia de gardă
 • Analizor automat de hematologie SYSMEX XT – 4000i, cu peste 100 teste/oră;
 • Analizor automat de hematologie MINDRAY BC – 5800i, cu peste 100 teste/oră;

Departamentul de imunologie

Departamentul de Imunologie efectuează, cu ajutorul unei aparaturi moderne, un spectru din ce în ce mai larg de analize imunologice de largă aplicabilitate: AgHBS, Ag/AcHBe, Ac antiToxoplasma gondii IgM şi IgG,  Ac CMV IgM, Quantiferon, IgE, Ac antiHDV, Ac antiH. Pylori IgG, prin tehnici ELISA; FR, RPR, AAN, MNI prin aglutinare (latex), imunograme (IgG, IgA, IgM), examinări fluorometrice (neoTSH, neonatal PKU, hTSH). Aici se desfăşoară de asemenea investigaţii în cadrul programelor de cercetare sau programe guvernamentale.
Aparatura departamentului cuprinde:

 • Linie ELISA semiautomată cu cititor TECAN Sunrise cu 4 filtre

Departamentul de microbiologie

Departamentul de Microbiologie realizează investigaţii microbiologice imperios necesare atât pentru cazurile obişnuite cât şi pentru diagnostice de mare complexitate. Determinările microbiologice de mare fineţe efectuate în special prin metode şi tehnici clasice sunt: urocultura, hemocultura, examen copro-parazitologic, exsudat faringian, exsudat nazal, spută examen bacteriologic, LCR microbiologic, examinare secreţii, examinare revărsate seroase, examinare biopsii gastrice pentru H. pylori ş.a.