SPIAAM

Spitalul Clinic de urgenta Copii Iasi asigură organizarea și funcționarea unui Serviciu de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale (SPIAAM).

Activitatea Serviciului de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistenței Medicale este asigurata de: 2 medici epidemiologi, 1 medic specialitatea Boli Infecțioase, 5 asistenti de igiena, 3 agenti DDD.

Dr. Carmen Popescu :

 • medic coordonator serviciu, medic primar epidemiolog

Activitatile specifice SPIAAM sunt urmatoarele:

 • elaboreaza si supune spre aprobare „Planul anual de supraveghere si prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale” din unitatea sanitara;
 • propune si initiaza activitati complemetare de prevenire sau de control cu caracter de urgenta, in cazul unor situatii de risc sau focar de infectie asociata asistentei medicale;
 • intocmeste harta punctelor si segmentelor de risc infectios din cadrul unitatii sanitare;
 • elaboreaza rapoartele despre infectiile asociate asistentei medicale din unitatea sanitara;
 • coordoneaza elaborarea si actualizarea anuala a ghidului de prevenire a infectiilor asociate asistenței medicale;
 • verifica respectarea legislatiei in vigoare privind supravegherea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale;
 • organizeaza programul de autocontrol microbacteriologic al unitatii sanitare, in stransa legatura cu laboratorul de microbiologie;
 • elaboreaza protocoale de lucru si verifica respectarea acestora pe sectii;
 • supravegheaza personalul sanitar in cazul accidentelor postexpunere la sange si la alte produse biologice;
 • asigura educatia continua a personalului medical si auxiliar privind supravegherea, prevenirea si controlul infectiilor;
 • colaboreaza cu laboratorul de microbiologie pentru supravegherea circulatiei microorganismelor patogene de la nivelul sectiilor si compartimentelor;
 • colaboreaza cu farmacia spitalului in vederea supravegherii si controlului utilizarii antibioticelor la nivelul unitatii sanitare;
 • supravegheaza si controleaza buna functionare a procedurilor de sterilizarea si mentinere a sterilitatii pentru instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizarii;
 • supravegheaza si controleaza eficienta activitatilor de curatenie si dezinfectie prin intermediul programului de autocontrol;
 • supravegheaza si controleaza activitatea blocului alimentar privind aprovizionarea, depozitarea, prepararea si distribuirea alimentelor;
 • supravegheaza si controleaza calitatea serviciilor oferite de Serviciul de Spalatorie la nivelul unitatii sanitare;
 • supravegheaza si controleaza activitatea de colectare si neutralizare a deseurilor cu accent pe deseurile periculoase rezultate din activitatea medicala;
 • supravegheaza si controleaza respectarea circuitelor functionale ale unitatii, circulatia pacientilor si a vizitatorilor, a personalului, a elevilor din invatamantul postliceal;
 • supravegheaza si controleaza respectarea in sectiile medicale si paraclinice a activitatilor de triaj, depistare, izolare, diagnosticare si tratament a infectiilor asociate asistentei medicale.