Unitatea de Primire Urgențe

Colectivul de medici

Şef lucrări Dr. Solange Tamara Roşu– medic şef UPU, şef lucrări U.M.F. ”Gr. T. Popa ” Iași, medic primar medicină de urgenţă; medic specialist epidemiologie; doctor în ştiinţe medicale; competenţă în Managementul serviciilor de sănătate; auditor în domeniul calităţii;

Dr. Mihaela Carmen Fermeşanu– medic primar medicina de urgenţă; competență ecografie generală, auditor în domeniul calităţii;

Dr. Lucian Cernahoschi–medic primar pediatru; supraspecializare gastroenterologie pediatrică; atestat în medicina de urgenţă prespitalicească; atestat în medicina de urgenţă pentru structurile de primire urgenţe;

Dr. Carmen Olaru–medic primar pediatru; competenţă ecografie generală; atestat în medicina de urgenţă prespitalicească; competenţă ecocardiografie; atestat în medicina de urgenţă pentru structurile de primire urgenţe;

Dr. Cătălina Maria Ionescu-medic primar pediatru, doctor în științe medicale, atestat în medicina de urgenta prespitaliceasca, atestat în medicina de urgenta în structura de primire urgente, competenta în Managementul serviciilor de sanatate, Competenta de Fitoterapie si Fitofarmacologie practica
Dr. Irina Elena Ciobotaru– medic primar pediatru; atestat în medicina de urgenţă prespitalicească, atestat în medicina de urgenţă pentru structurile de primire urgenţe, competență ecografie generală;

Dr. Maria Magdalena Florea– medic primar pediatru; doctor în ştiinţe medicale;  atestat în medicina de urgenţă prespitalicească

Dr. Cristina Gabriela Mandric– medic primar pediatru; doctor în ştiinţe medicale; competenţă ecocardiografie generală; atestat în medicina de urgenţă prespitalicească; atestat în medicina de urgenţă pentru structurile de primire urgenţe;

Dr. Irina Efrosa– medic primar pediatru; doctor în ştiinţe medicale; competenţă ecografie generală; atestat în medicina de urgenţă prespitalicească;

Dr. Simona Mihaela Baciu– medic primar medicina de urgenţă;

Dr. Ramona Graur– medic specialist medicină de urgenţă; atestat în  Advanced Life Support (ALS) Provider

Dr. Lăcrămioara Fodor– medic specialist medicină de urgenţă

Dr. Cantea Raluca Ionela – medic specialist pediatru

Dr. Luca Flavia– medic primar radiologie imagistică medicală; competență computer tomografie, competență senologie imagistică medicală.

 

Medici colaboratori

Dr. Stelea Daniela- medic primar pediatru

Dr. Ruginosu Claudia Monica – -medic primar pediatru, -medic primar neonatologie, -atestat endoscopie digestivă

 Dr.Roșu Vasile Eduard– medic specialist pediatru, asistent universitar -Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași

Dr. Dușa Cristian – medic specialist pediatru, asistent universitar- Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași

Dr. Beșliu Geanina – medic specialist pediatru, rezident nefrologie pediatrică – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași

 Dr. Antici Gabriela– medic specialist pediatru

ASISTENT ȘEF

 As.Donisă Elena – Asistent medical licențiat doctorand Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa” Iași

    BINE AȚI VENIT LA URGENȚE!

 SUNTEM AICI PENTRU TOȚI!

 

             Adresă de corespondență: e-mail: upu@sfmaria-iasi.ro

Unitatea de Primire Urgențe a fost înființată pe 8 Septembrie 2000.

Prin Ordinul M.S. nr. 1085/2012, Unitatea de Primire Urgențe a primit statut de Unitate Funcțională Regională de Urgență.

Unitatea de Primire Urgență acordă asistență medicală de specialitate non-stop.

Adresabilitatea pacienților a crescut an de an. Anterior pandemiei COVID-19 media consultațiilor a fost de aproximativ  40.000 de cazuri/ an. În timpul pandemiei COVID-19, numărul pacienților care s-au adresat UPU a scăzut la aproximativ 20.000 de cazuri/an.

La admisia în UPU pacientul este prioritizat în funcție de gradul de urgență și riscul epidemiologic. Timpul de așteptare și durata staționării în UPU variază în funcție de natura afecțiunii, particularitatea fiecărui caz și de volumul imprevizibil de pacienți care necesită îngrijiri de urgență la un moment dat.

Pacientul este examinat clinic, monitorizat din punct de vedere al parametrilor vitali, investigat imagistic și paraclinic.

UPU relaționează 24 ore din 24 de ore cu secțiile/ secțiile clinice ale spitalului, spital care este regional,  de mono specialitate, acreditat ANMCS (Autoritatea Națională de Management al Calității în Spitale). Suntem în relații funcționale de colaborare cu toate UPU/ CPU din țară.

Punctele forte ale UPU  sunt: experiența clinică de peste 20 de ani, 3 linii de gardă și dotarea cu echipamente medicale performante.

La nivelul UPU desfășurăm activitate de educație și formare în urgențe pediatrice pentru medicii rezidenți în specialitățile: pediatrie, medicină de urgență, neonatologie, gastroenterologie pediatrică, cardiologie pediatrică, medicină de familie, de la UMF ”Grigore T. Popa” Iași.

Echipa noastră este formată din 14 medici încadrați în UPU, 6 medici colaboratori pentru gărzi, 39 de asistenți medicali, 1 administrator, 1 asistent social, 1 secretar, 6 registratori medicali, 14 infirmiere, 4 ingrijitoare de curățenie și 11 brancardieri.

Întreaga echipă este pregătită pentru acordarea asistenței medicale de urgență, pentru urgențele vitale și non-vitale/ non-critice. Medicii sunt specialiști în medicină de urgență, pediatrie cu atestat în urgențe pediatrice, pediatrie, radiologie și imagistică medicală, neonatologie .

60 % din pacienții admiși în UPU sunt externați la domiciliu, 5% sunt transferați către alte spitale suport și 35% sunt internați de tip continuu în secțiile spitalului. Pacienții sunt stabilizați înainte de internare sau transfer către alte unități medicale.

Căutăm și obținem cele mai bune rezultate clinice pentru pacienții noștri prin respectarea protocoalelor clinice, ghidurilor clinice de specialitate actualizate și a procedurilor de lucru cu, centrarea acestora pe particularitatea fiecărui pacient.

În UPU sunt asistați pacienți care necesita interventii salvatoare  de viață sau care sunt în situații cu risc major:

– stop cardio-respirator;

– urgenţe respiratorii (sindrom de detresă respiratorie, infecţii acute căi aeriene, aspiraţie corp străin, etc.);

– urgenţe cardio-vasculare (hipotensiune, hipertensiune, tulburări de ritm cardiac, etc);

– urgențe care necesită resuscitare volemică, electrolitică și acido – bazică,

– stări patologice determinate de agenţi fizici externi ( hipotermie, insolaţie, şoc caloric, înec, arsuri, etc.);
– reacţii alergice provocate de alergeni alimentari, medicamente, înţepături de insecte, etc.;
– alte urgenţe traumatice şi potenţial infecţioase/ toxice (muşcături de animale, reptile);
– urgenţe neurologice/ neurochirurgicale (sindroame convulsive, sindroame extrapiramidale, sindroame vertiginoase, hipertensiune intracraniană, etc.);
–urgenţe toxicologice;
–urgenţe psihiatrice;
– politraumatisme (accidente rutiere sau de altă natură, căderi de la înalţime, etc);

– urgențe metabolice – diabetul zaharat inaugural sau dezechilibrat, etc;

– durere severă de diverse etiologii;

– disconfort major – victime ale violenței domestice, etc;

– febră înaltă la pacienții sub 6 luni

Unitatea de Primire Urgenţe este dotată cu aparatură medicală si dispozitive medicale , de ultimă generaţie, care contribuie la asigurarea calității actului medical în urgenţă:

 • monitoare de funcţii vitale (puls periferic, tensiune arterială, saturaţie în oxigen, frecvență cardiacă, frecvenţă respiratorie, temperatură, Et CO2); stație centrală de monitorizare parametri vitali;
 • monitor functii vitale Triaj
 • defibrilatoare;
 • electrocardiografe,
 • ecografe;
 • aparate de ventilaţie mecanică;
 • spirometru;
 • incubator de transport nou-nascuti dotat cu monitor funcții vitale;
 • analizoare ”point of care” de hematologie, biochimie, gaze sanguine, electroliți, metaboliți în sânge
 • teste toxicologice;
 • teste de sarcină;
 • glucometre;
 • teste rapide Ag COVID-19;
 • rampe gaze medicale;
 • console verticale gaze medicale pentru terapie intensivă;
 • sisteme de perfuzie sub presiune;
 • sistem de incalzire soluții perfuzabile;
 • sistem de imobilizare pacienți cu traumă/ politraumă;
 • sistem de incălzire pacienți cu flux de aer;
 • injectomate pentru administrarea soluţiilor perfuzabile;
 • sisteme de aspiraţie;
 • dispozitive pentru acces intraosos;
 • sistem de livrare oxigen;
 • masă de resuscitare nou-născuţi;
 • lămpi UV

Unitatea de Primire Urgențe beneficiază de sisteme multiple de comunicare internă/externă (telefoane, staţie de emisie-receptie), precum şi de conexiune la internet şi fax.

Pacienții cu funcții vitale stabile sunt beneficiari de consult, investigații și terapie specifică afecțiunii respective.

Pacienții beneficiază de investigații de laborator (sânge, urină, exudat nazofaringian/ orofaringian/ materii fecale, LCR, etc.), investigații imagistice ( radiografii, CT, echografii),  sedare/analgezie procedurală, etc.

Proceduri: IOT, tubaj nazo/orogastric ± spălătura gastrică, terapie electrica, terapie  i.m., s.c., p.o., i.d.,  instituire linie i.v. periferică, perfuzie, abord vascular intraosos, sondaj vezical, etc.